Organic Farmer Activities

ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติมะม่วงหาวมะนาวโห่ “สวนมะนาวโห่ลุงศิริ” ตั้งอยู่ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เริ่มปลูกพืชสารพัดประโยชน์อย่าง มะม่วงหาว มะนาวโห่ จากคุณลุงป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอาการดีขึ้นเนื่องจากทานมะม่วงหาว มะนาวโห่ เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์มากมาย และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร และร้าน Sirisompong Farm & Cafe ที่ให้ได้เพลิดเพลินกับหลากหลายเมนูจากมะม่วงหาว มะนาวโห่ >> ไฮไลท์<< สนุกกับการเรียนรู้ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่ให้สีสันสวยหวาน สร้างความสดใสได้อย่างดี รวมถึงสร้างสรรค์ลวดลายได้ด้วยตนเอง ราคา: 100 บาท/ท่าน เวลากิจกรรม: ทุกวันเสาร์ จำนวน 1 รอบ เวลา 14.00 น. จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 ท่าน/รอบที่อยู่: ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม https://goo.gl/maps/a7wSJtzNigiQKfNn6ข้อมูลการจอง: ติดต่อสอบถามล่วงหน้า 080-5665124

บ้านสวนผักกูดทอง

บ้านสวนผักกูดทอง จ.ภูเก็ต “บ้านสวนผักกูดทอง” พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ของคุณกัมพล กิ่งแก้ว บนเนื้อที่ 5 ไร่ ผู้พลิกสวนยางเคมีสู่แปลงผักกูด และผัก ท้องถิ่นอินทรีย์ต่างๆ มากว่า 10 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand พร้อมทั้งเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายพีจีเอส ภูเก็ต ทำให้คุณลุงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เส้นทางปรับเปลี่ยนจากเคมีสู่วิถีอินทรีย์ได้อย่างดีโดยเฉพาะการเลี้ยงไส้เดือนดิน และห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ ทุกท่านจะได้รับมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น เรียนรู้วิถีธรรมชาติในการทำเกษตรอินทรีย์รูปแบบหนึ่ง และการสะสมคะแนน Earth Points ผ่าน TOCA Platform จากกิจกรรมต่างๆ >> บ้านสวนผักกูดทอง << – ทำความรู้จักกับเส้นทางการทำอินทรีย์ของคุณลุงกัมพล – เรียนรู้ระบบนิเวศ ผักกูด ผักเคียงขนมจีน อาหารใต้ต่างๆ สิ่งมีชีวิตในแปลง– ไก่แจ้จอมขยันทำงานอย่างไร– แมลงหางหนีบ ตัวจิ๊ดริด ช่วยคุณลุงทำงานอย่างไร– ผักสดหวานกรอบคุณลุงดูแลอย่างไร ราคา: 750 บาท/ท่าน เวลากิจกรรม: เปิดจองทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ (ติดต่อสอบถามล่วงหน้า)จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 5-10 ท่าน/รอบที่อยู่: ณ บ้านสวนผักกูดทอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 3 วันข้อมูลการจอง: คุณขนิษฐา 094-5936112

มหัศจรรย์ชุมชนทับปุด

มหัศจรรย์ชุมชนทับปุด จากแนวคิด “อนุรักษ์วิถีอัตลักษณ์ วัฒนธรรมดั้งเดิม” นำโดยคุณโรจนินทร์ ม่วงเพชร ร่วมกับสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวทับปุดปรับเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส ในชื่อ “กลุ่มปลูกข้าวทับปุด พีจีเอส” กลุ่มปลูกข้าวทับปุด พีจีเอส เปิดศูนย์เรียนรู้ ณ โรงสีปู่เจ้า อนุรักษ์และส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สนใจ ซึ่งแบ่งพื้นที่ทำนาปลูกข้าวแบบนาลุ่ม และนาปี โดยมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพังงา ได้แก่ ข้าวไร่ดอกข่า มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ วิตามิน E โอเมก้า 9 เมล็ดสีขาวน้ำตาลแดงอมม่วง สีแดงหรือสีแดงแกมขาว นอกจากการสีข้าวจำหน่ายแล้ว กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ข้าวไร่ดอกข่า และกำลังพัฒนาการทำเส้นขนมจีนแห้งสำเร็จรูปร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการพัฒนาทำภาชนะย่อยสลายได้จากแกลบ เป็นต้น เชิญชวนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เรียนรู้วิถีการทำเกษตรอินทรีย์ ได้เห็นคุณค่าของข้าว การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์โดยได้ร่วมกับ TOCA ใช้เครื่องมือ TOCA Platform บันทึกกิจกรรมการเพาะปลูกพร้อมข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ ให้ลูกค้า ผู้ประกอบการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร นำไปใช้สื่อสาร ทั้งนี้ผู้บริโภคได้รับ Earth Points จากการร่วมกิจกรรม หรือซื้อสินค้าอินทรีย์อีกด้วย >> มหัศจรรย์ชุมชนทับปุด << แหล่งปลูกข้าวไร่ดอกข่าเพื่อสุขภาพ และข้าวอินทรีย์ 3 นา ที่เดียวในประเทศไทย – เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น – การทำนาข้าวอินทรีย์ของเครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวทับปุด เช่น ปลูก เก็บเกี่ยว (ตามฤดูกาล)– เรียนรู้การทำขนมจีนเส้นสด – การทำข้าวหลาม ราคา: 999 บาท/ท่าน เวลากิจกรรม: เวลา 9.30 – 13.00 น. จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 20-25 ท่าน/รอบที่อยู่: ณ โรงสีปู่เจ้า เครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา https://goo.gl/maps/HBHdBAnG6JKccUnE8กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 3 วันข้อมูลการจอง: คุณโรจนินทร์ 094-1596456

คนก็สุข..โลกก็สุข

คนก็สุข..โลกก็สุข ด้วยวิถีอินทรีย์ คนก็สุข…โลกก็สุข ณ “ไร่ปันสุข” ด้วยวิถีอินทรีย์ ตั้งอยู่ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จากผู้ประกอบการโรงแรมที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ชักชวนพนักงานโรงแรมให้มีส่วนร่วมทั้งที่ฟาร์มและโดยการนำแปลงเกษตรของครอบครัวเข้าร่วมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปันสุข ปัจจุบันผลผลิตจากไร่ปันสุข ส่งขายให้กับปกาสัย รีสอร์ท และ Red Ginger Chic Resort และ ขยายสู่ช่องทางต่างๆ เช่น Mother Marché Supermarket Krabi และเพจ ไร่ปันสุข กระบี่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าอินทรีย์ได้หลากหลายขึ้น  นอกจากนั้นไร่ปันสุขยังพร้อมเปิดพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ร่วมเรียนรู้วิถีการทำเกษตรอินทรีย์และมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์โดยได้ร่วมกับ TOCA ใช้เครื่องมือ TOCA Platform บันทึกกิจกรรมการเพาะปลูกพร้อมข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ ให้ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร นำไปใช้สื่อสาร ทั้งนี้ยังได้รับ Earth Points จากการซื้อวัตถุดิบ และผู้บริโภคได้รับ Earth Points จากการร่วมกิจกรรม หรือซื้อสินค้าอินทรีย์จากโรงแรมหรือไร่ปันสุข >> คนก็สุข…โลกก็สุข ณ ไร่ปันสุข << – เรียนรู้ลงมือทำกิจกรรมวิถีอินทรีย์ – เก็บ/ปลูกผักอินทรีย์ – พายคายัคศึกษาธรรมชาติ ณ คลองหรูด แหล่งต้นน้ำคลองน้ำใส– เรียนรู้การจัดการเศษอาหารเหลือใช้– รับประทานอาหารจากวัตถุดิบอินทรีย์ – เลือกซื้อผลผลิตจากไร่ ราคา: 650 บาท/ท่าน เวลากิจกรรม: เปิดทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 9.30 – 13.00 น. จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 2 ท่าน/รอบที่อยู่: ณ ไร่ปันสุข อ.เมือง จังหวัดกระบี่ https://goo.gl/maps/H6iCTguz6Xz8uLKG7กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 2 วันข้อมูลการติดต่อ : line @raipansook

ปล่อยใจ ณ ธารา

ปล่อยใจ ณ ธารา มะหาด-ไทธาราโฮมสเตย์ … พื้นที่เงียบสงบริมอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย บริการที่พักโรงแรม และลานกางเต็นท์เหมาะสำหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ จุดเด่นนอกจากธรรมชาติที่รายล้อมนั่นคือ การปลูกผัก สมุนไพรอินทรีย์ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับเมนูอาหารต่างๆ สินค้าแปรรูปที่หลากหลาย จากวัตถุดิบอินทรีย์จากสมาชิกในกลุ่มร่มโพธิ์เกษตรอินทรีย์ เครือข่ายสามพรานโมเดล กิจกรรมวิถีอินทรีย์ที่จะพาทุกท่านได้เพลิดเพลินและเรียนรู้ไปพร้อมกัน >> ปล่อยใจ ณ ธารา <<1. กิจกรรม C1   ราคา 550 บาท/ท่าน (วันที่ 3 เมษายน 2565)– สอนเทคนิคปลูกกผักง่ายๆ ได้ที่บ้าน– พาตัดผัก สอนทำอาหารอินทรีย์– พายเรือพายัค เล่นซัพบอร์ด– จิบกาแฟสับปะรด 2. กิจกรรม C2  ราคา 500 บาท/ท่าน (วันที่ 3 กรกฎาคม 2565)– ยาดมสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกัน– ไข่เค็มอินทรีย์ง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้– พายเรือพายัค เล่นซัพบอร์ด– จิบกาแฟสับปะรด 3. กิจกรรม C3  ราคา 400 บาท/ท่าน (วันที่ 3 ตุลาคม 2565)– เรื่องกล้วยๆ กับน้ำส้มสายชู– ไข่เค็มอินทรีย์ง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้– พายเรือพายัค เล่นซัพบอร์ด– จิบกาแฟสับปะรด เวลากิจกรรม: 9.00 – 12.00 น. จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10-30 ท่าน/รอบที่อยู่: 228 ม.4 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี https://goo.gl/maps/8oyaPGQ5HEfpYA9W6กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 7 วันเบอร์ติดต่อ: คุณนุ้ย 095-8732957 หมายเหตุ: กรุณาสอบถามและนัดหมายก่อนเข้าฟาร์มเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด​ เราจะจัดคิวเพื่อให้ลูกค้า​ได้เข้าชมฟาร์ม

พาเพลิน…เดินชิล

พาเพลิน…เดินชิล ณ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี พื้นที่ 15 ไร่ ปลูกพืชผักอินทรีย์ให้ได้ผู้มาเยือนได้ลิ้มลอง แบ่งการใช้พื้นที่ออกเป็น 5 ไร่ ปลูกป่าทดแทนคุณแผ่นดิน สร้างสรรอากาศดี คืนสู่ถิ่นธรรมชาติ 4 ไร่ ปลูกไม้ผลผสมผสาน ให้ลูกหลานได้พออยู่ พอกิน 4 ไร่ 3 งาน ปลูกพืชผัก ไว้เป็นรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ขัดสน 2 งาน ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ได้พักพิงชน อิงแอบใจ 3 งาน มีแหล่งน้ำท่าให้ สร้างความอุดมสุข แลสมบูรณ์ สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการปลูก ได้สัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรตัวจริง >> กิจกรรม พาเพลิน…เดินชิล <<ผักอินทรีย์ คืออะไร สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการปลูก ได้สัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรตัวจริง >> กิจกรรม พาเพลิน…เดินชิล <<– ผักอินทรีย์ คืออะไร– เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ฉบับลงมือทำ– อาหารของผักคืออะไร– พาตัดผัก ทำอาหารอินทรีย์ ราคา 450 บาท/ท่าน ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร เวลากิจกรรม: 9.00 – 12.00 น. จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10-30 ท่าน/รอบที่อยู่: 93 ม.4 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี https://goo.gl/maps/8oyaPGQ5HEfpYA9W6กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 7 วันเบอร์ติดต่อ:  คุณภีรดา ศรีสาหร่าย 062-4984293 หมายเหตุ: กรุณาสอบถามและนัดหมายก่อนเข้าฟาร์มเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด​ เราจะจัดคิวเพื่อให้ลูกค้า​ได้เข้าชมฟาร์ม

พวกหนูทำได้

พวกหนูทำได้ ณ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี … ปลูกพืชผักอินทรีย์ให้ได้ผู้มาเยือนได้ลิ้มลอง เรียนรู้ธรรมชาติ ระบบนิเวศ ดิน แมลง พืชพันธุ์ต่างๆ บนพื้นที่ 15 ไร่ เชิญชวนคุณหนูน้อย เปิดประสบการณ์เรียนรู้: เน้นการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กๆ ฝึกสมาธิ ฝึกการทำงานระหว่างมือกับตา ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่>> กิจกรรม หนูทำได้ <<1. กิจกรรม A1 ราคา 350 บาท/ท่าน (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565)– เมล็ดตัวจี๊ด หนูหยอดได้– พาตัดผัก สอนทำอาหารอินทรีย์– พาเด็กนั่งรถไถ ทัวร์รอบฟาร์ม 2. กิจกรรม A2 ราคา 300 บาท/ท่าน (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565)– พาปลูกต้นกล้าผักอินทรีย์– สอนทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์– พาเด็กนั่งรถไถ ทัวร์รอบฟาร์ม 3. กิจกรรม A3 ราคา 350 บาท/ท่าน (วันที่ 7 สิงหาคม 2565)– ศิลปะจากผักอินทรีย์– สอนทำไข่เค็มอินทรีย์– พาเด็กนั่งรถไถ ทัวร์รอบฟาร์ม เวลากิจกรรม: 9.00 – 12.00 น. ประเภท:  กิจกรรมสำหรับเด็ก อายุ 3-12 ขวบจำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10-30 ท่าน/รอบที่อยู่: 93 ม.4 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี https://goo.gl/maps/8oyaPGQ5HEfpYA9W6กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 7 วันเบอร์ติดต่อ:  คุณภีรดา ศรีสาหร่าย 062-4984293 หมายเหตุ: ทำการสอบถามและนัดหมายก่อนเข้าฟาร์มเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด​ เราจะจัดคิวเพื่อให้ลูกค้า​ได้เข้าชมฟาร์ม

Organic Tourism – เยี่ยมฟาร์มเดินชมวิว…ไออุ่นขุนเขาฟาร์มวิว

เที่ยวชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในรีสอร์ทท่ามกลางกลิ่นอายของหุบเขา ดื่มด่ำไปกับวิวสวยๆ พร้อมเดินชมสวน สัมผัสประสบการณ์การปลูกผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานภายในฟาร์ม และขั้นตอนการแปรรูปไวน์มัลเบอร์รี่อินทรีย์ ของขึ้นชื่อจากไออุ่นขุนเขาฟาร์มวิว แบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียว รายละเอียดกิจกรรม 1 วัน Farm Walk เรียนรู้วิถีของฟาร์ม เช่น การเลี้ยงไก่เนื้อ ชมฟาร์มองุ่น และมัลเบอร์รี่ เรียนรู้วิธีการแปรรูปไวน์มัลเบอร์รี่อินทรีย์ Shopping สินค้าอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็น ราชบุรี ข้อแนะนำ กรุณาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป รับจำนวน 10  คน คนละ 1000 บาท ( จองขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ) ติดต่อโดยตรงได้ที่  คุณชนิตา   ช้างทอง เบอร์โทร  086-3284739 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย

Organic Tourism – เยี่ยมฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี…บ้านสวนสานสุข

เปิดประสบการณ์ในฟาร์มจริง ไปดูให้รู้จริง ไก่ไข่อาหารจำเป็น มาจากไหน ปลอดภัยได้อย่างไร ซึ่งคุณศุภกร ชินบุตร หรือ จี๊บ  บ้านสวนสานสุข  เกษตรกรอินทรีย์คนรุ่นใหม่ ยินดีพาชมบรรยากาศฟาร์ม ซึ่งมีการปลูกข้าว ควบคู่ไปด้วย  เพื่อนำแกลบจากข้าวมาเป็นอาหารให้สัตว์ และมูลไก่ไปทำเป็นปุ๋ยหมักให้นาข้าวด้วย ที่บ้านสวนสานสุข จิ๊ปพร้อมพาทุกคนเที่ยวบนเส้นทางการเรียนรู้วิถีการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ที่มีการบริหารจัดการด้วยความรู้ ได้มาตรฐาน เน้นการพึ่งพาตนเอง  มีการเกื้อกูล แบ่งปัน ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ทำให้ไก่มีพืชผักผลไม้อินทรีย์ ดีต่อสุขภาพกินอยู่เสมอ ขณะที่เพื่อนฟาร์ม ยังนำไข่ไปแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์อาหารจากไข่หลากหลาย กลับมาให้เจ้าของฟาร์ม และคนไทย ได้มีสุขภาพดี  และอารมณ์ดีเพราะทุกเช้าแม่ไก่กว่า 5000ตัว จะส่งเสียงประสาน พร้อมออกไข่มาให้ได้ชื่นใจ สุขใจทุกวัน รายละเอียดกิจกรรม 1 วัน Farm Walk เรียนรู้วิถีของฟาร์ม และกระบวนการเลี้ยงไข่ไก่โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เรียนรู้ และฟังเรื่องราวการทำอาหารไก่อินทรีย์ Shopping สินค้าอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็น ราชบุรี รับจำนวน 10  คน คนละ 1000 บาท ( จองขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ) ติดต่อโดยตรงได้ที่ นายศุภกร  ชินบุตร เบอร์โทร 086-9009440 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย

Organic Tourism – ฟาร์มฝันแม่ สัมผัสเสน่ห์ฟาร์มจริง ที่ยกระดับสู่สมาร์ทฟาร์ม

ในพื้นที่ 15 ไร่ ฟาร์มฝันแม่ เป็นมากกว่าแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ ที่นี่ยังเหมาะสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวชิมบรรยากาศฟาร์มเกษตรอินทรีย์จริงของจังหวัดราชบุรี  ซึ่งตั้งแต่ด้านหน้าฟาร์มจะเห็นโอ่งน้ำใหญ่หลากสี สัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีตั้งเรียงอยู่เหนือแปลง  จากฐานความรู้ด้านวิศวกรรมของโอเล่ หัวหน้าครอบครัว ซึ่งเป็นกำลังหลักของฟาร์ม ทำให้ผู้มาเยือนฟาร์มฝันแม่ สามารถเข้าใจ เข้าถึงกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ได้ไม่ยาก เพราะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆ  ทั้งส่วนแปลงสลัด แปลงผักใบเขียว สวนป่า สวนผลไม้ และส่วนกิจกรรมที่พักอาศัย  โดยแต่ละแปลงมีการจัดพื้นที่สวยงาม  เหมาะสำหรับมาเที่ยวชม ถ่ายภาพ เรียนรู้  และหากใครอยากรู้ลึกถึงขั้นตอนการทำเกษตรอินทรีย์   ทั้งปลา และเล่ เจ้าของฟาร์มก็ยินดีเล่าให้ฟังเต็มที่   ช่วงไหน แม่ลำพึง คุณแม่ของโอเล่ มา ก็ยังจะได้เรียนรู้การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแปลง สามารถพัฒนาต่อเนื่อง โดยวันนี้ที่นี่ยังยกระดับเป็นสมาร์ทฟาร์ม ถูกใจผู้มาเยือน ที่จะได้ถ่ายภาพกับแปลงผักใบเขียว ผักสลัดสวยๆ  กับละอองน้ำฝอยๆ รายละเอียดกิจกรรม 1 วัน นั่งชิลไปกับรถไถ ชมบริเวณรอบฟาร์ม ทัวร์ดูระบบการจัดการฟาร์มแบบสมาร์ทฟาร์ม เรียนรู้วิธีปลูกผักสลัด พร้อมฟังเรื่องราวกระบวนการกว่าจะมาเป็นผักใบเขียว Sopping สินค้าอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็น ราชบุรี รับจำนวน 20  คน คนละ 1000 บาท (เด็กต่ำกว่า 15 ปี) คนละ  400 บาท ต่ำกว่า 3 ขวบฟรี) ( จองขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ) กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน  จองกิจกรรมติดต่อได้ที่  คุณภีรดา ศรีสาหร่าย   เบอร์โทร   093-965-1459  หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย 

Organic Tourism – DIY พึ่งพาตนเองกับเกษตรทฤษฎีใหม่

ในพื้นที่ 7 ไร่ของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ เป็นแปลงอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่เน้นความพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็แบ่งขาย ตลอด 10 ปี ค่อยๆ เรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดจากสิ่งที่เรียน เรียนรู้จากสิ่งที่ทำ ไม่บริโภคเกินตัว ความร่มรื่น เป็นสัดเป็นส่วนของฟาร์ม ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับนาข้าวที่หล่อเลี้ยงคนในฟาร์ม สนุกกับกับการเดินเก็บบัวหลวงที่ปลูกบนแปลงยกร่องให้เก็บง่าย ซึ่งที่กลางแปลงมีเกาะรูปหัวใจ รวมถึงได้เรียนรู้ความมุ่งมมั่นของเกษตรกร พร้อมบอกเรื่องเล่าในแปลงของเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ ผู้มาเยือนจะเห็นความพยายามใช้วัสดุธรรมชาติเหลือใช้ในแปลง มาสร้างประโยชน์ เป็นปัจจัยผลิต รวมถึงมาสร้างเป็นแปลงปลูก ซึ่งสำหรับคนที่ชอบเที่ยวชุมชน สัมผัสวิถีท้องถิ่นจริงๆ เมื่อมาที่นี่ จะได้เข้าถึงฟาร์มจริงแน่นอน นอกจากได้ลิ้มชิมรสเมนูอินทรีย์มื้อเที่ยงสดจากแปลงอีก ยังจะได้เห็นคุณค่าการพึ่งตนเอง การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ที่ทำให้มีรายได้สม่ำเสมอ และมีความสุขพร้อมแบ่งปันความรู้ รายละเอียดกิจกรรม 1 วัน ฟังเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์ เดินแปลงชมสวน เรียนรู้วงจรฟาร์มจริง ร่วมกิจกรรม Workshop เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูก การทำปุ๋ย และการแปรรูป อัตราค่าบริการ   จองขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 1,000 บาท (รวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน) หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถ ทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ เกษตรกรจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารให้แทน ข้อแนะนำ กรุณาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป **จองกิจกรรมติดต่อได้ที่ คุณอรุณี พุทธรักษา เบอร์โทร081-665-1374 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน) **

Organic Tourism – กินอยู่วิถีอินทรีย์ #2

ในพื้นที่ 7 ไร่ของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแปลงอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่มีความเป็นธรรมชาติ ครบวงจร ทั้งปลูกข้าว เลี้ยงไก่ ทำนาบัว ปลูกผัก และแปรรูป ทำให้ผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สามารถเรียนรู้และเข้าถึงวิถีชีวิตอินทรีย์ ชีวิตพอเพียง อยู่บ้านดิน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็แบ่งขาย ซึ่งนอกจากมีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ ยังแบ่งปันพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงต้อนรับอาสาสมัครต่างชาติมาเรียนรู้ วีถีชีวิตการกินอยู่วิถีอินทรีย์ด้วย ในโปรแกรม “กินอยู่ วิถีอินทรีย์ #2” ผู้บริโภคจะได้เรียนรู้กระบวนการในแปลงครบวงจร รวมถึงเพลิดเพลินกับความเป็นธรรมชาติในแปลงยามเย็น และยามค่ำที่ระหว่างสัมผัสประสบการณ์ฟาร์มดินเนอร์ ก็จะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของแปลงอินทรีย์ ที่ 10 ปีหลังจากเปลี่ยนมาทำอินทรีย์ ธรรมชาติได้ตอบแทน หิ่งห้อยมาเยือน และบรรยากาศยามเช้าในแปลง สร้างความสุขใจและอิ่มเอมใจให้ผู้มาเยือน รายละเอียดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน ฟังเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์ เดินแปลงชมสวน เรียนรู้วงจรฟาร์มจริง ร่วมกิจกรรม Workshop เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูก การทำปุ๋ย และการแปรรูป Farm Dinner & ชมหิ่งห้อย พักผ่อนนอนบ้านดิน หรือกางเต็นท์ อัตราค่าบริการ   จองขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 2,000 บาท (รวมอาหารว่าง และอาหาร 3 มื้อ พร้อมที่พักบ้านดินหรือเต็นท์) หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถ ทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ เกษตรกรจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารให้แทน ข้อแนะนำ กรุณาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป **จองกิจกรรมติดต่อได้ที่ คุณอรุณี พุทธรักษา เบอร์โทร081-665-1374 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน) **

Organic Tourism – กินอยู่วิถีอินทรีย์ #1

ในพื้นที่ 7 ไร่ของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแปลงอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่มีความเป็นธรรมชาติ ครบวงจร ทั้งปลูกข้าว เลี้ยงไก่ ทำนาบัว ปลูกผัก และแปรรูป ทำให้ผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สามารถเรียนรู้และเข้าถึงวิถีชีวิตอินทรีย์ ชีวิตพอเพียง อยู่บ้านดิน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็แบ่งขาย ซึ่งนอกจากมีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ ยังแบ่งปันพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงต้อนรับอาสาสมัครต่างชาติมาเรียนรู้ วีถีชีวิตการกินอยู่วิถีอินทรีย์ด้วย ในโปรแกรม “กินอยู่ วิถีอินทรีย์ #1” ผู้บริโภคจะได้เรียนรู้กระบวนการในแปลงครบวงจร รวมถึงเพลิดเพลินกับความเป็นธรรมชาติในแปลงยามเย็น และยามค่ำที่ระหว่างสัมผัสประสบการณ์ฟาร์มดินเนอร์ ก็จะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของแปลงอินทรีย์ ที่ 10 ปีหลังจากเปลี่ยนมาทำอินทรีย์ ธรรมชาติได้ตอบแทน พาหิ่งห้อยมาเยือน รายละเอียดกิจกรรม 1 วัน เดินแปลงชมสวน เรียนรู้วงจรฟาร์มจริง อาทิเช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกิจกรรม Workshop การปลูก การดูแล และการแปรรูป Farm Dinner & ชมหิ่งห้อย อัตราค่าบริการ   จองขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 1,500 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น) หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถ ทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ เกษตรกรจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารให้แทน ข้อแนะนำ กรุณาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป **จองกิจกรรมติดต่อได้ที่ คุณอรุณี พุทธรักษา เบอร์โทร 081-665-1374 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน) **

Organic Tourism – จุดประกายพึ่งพาตนเองกับเกษตรทฤษฎีใหม่

ในพื้นที่ 7 ไร่ของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ เป็นแปลงอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่เน้นความพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็แบ่งขาย ตลอด 10 ปี ค่อยๆเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดจากสิ่งที่เรียน เรียนรู้จากสิ่งที่ทำ ไม่บริโภคเกินตัว ความร่มรื่นและเป็นสัดเป็นส่วนของฟาร์ม ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับนาข้าวที่หล่อเลี้ยงคนในฟาร์ม สนุกกับกับการเดินเก็บบัวหลวงที่ปลูกบนแปลงยกร่องให้เก็บง่าย ซึ่งที่กลางแปลงมีเกาะรูปหัวใจ รวมถึงได้เรียนรู้ความมุ่งมั่นของเกษตรกร พร้อมฟังเรื่องเล่าในแปลงของเกษตรกรกลุ่มทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ จะเห็นความพยายามใช้วัสดุธรรมชาติเหลือใช้ในแปลง มาสร้างประโยชน์ เป็นปัจจัยผลิต รวมถึงมาสร้างเป็นแปลงปลูก ซึ่งสำหรับคนที่ชอบเที่ยวชุมชน สัมผัสวิถีท้องถิ่นจริงๆ เมื่อมาที่นี่จะได้เข้าถึงฟาร์มจริงแน่นอน อีกทั้งยังจะได้เห็นคุณค่าการพึ่งตนเองการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ที่ทำให้มีรายได้สม่ำเสมอ และมีความสุข รายละเอียดกิจกรรม 1 วันเดินแปลงชมสวน พร้อมเรียนรู้วงจรฟาร์มจริง อาทิเช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน และร่วมกิจกรรม Workshop การทำปุ๋ยหมัก, สมุนไพรไล่แมลง และการเพาะต้นอ่อน อัตราค่าบริการ จองขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 500 บาท (รวมอาหารว่าง 1 มื้อ ไม่มีอาหารกลางวัน) หมายเหตุรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถ ทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ เกษตรกรจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารให้แทนข้อแนะนำ ข้อแนะนำ1. กรุณาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม2. สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ3. หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป **จองกิจกรรมติดต่อได้ที่ คุณอรุณี พุทธรักษา เบอร์โทร 081-665-1374 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน) **

Our Partners

Sponsors and co-drivers of TOCA