ปลุกพลังผู้บริโภค
ร่วมสร้างสังคมอินทรีย์
ช้อป...สินค้าอินทรีย์
กิน...อาหารอินทรีย์
ท่องเที่ยว...วิถีอินทรีย์
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ จ.พิษณุโลก

TOCA ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ในระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ของเกษตรกร กลุ่มสองแควออร์แกนิค ณ บ้านสวนเพชรนภัทร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างผ

TOCA ร่วมพัฒนาเกษตรกรสามพรานโมเดล

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา TOCA ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล สำหรับการขายสินค้าอินทรีย์ออนไลน์ผ่าน TOCA Platform ที่จะกลับมาอีกครั้ง กิจกรรมครั้งนี้ทีมสามพรานโมเดลได้

TOCA x Sampran Model x Tiger Project @Uthai

TOCA ร่วมกับสามพรานโมเดล ขยายการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ยัง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ได้ลงพื้นที่ส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จากโครงการเสือ Tiger Project สู่แนวทางการส่งเสร

TOCA ออกบูธงานสังคมสุขใจ # 7

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรา TOCA ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธแนะนำ TOCA และเชิญชวนผู้บริโภคที่มีใจรักสุขภาพ อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ซื้อผลผลิตอินทรีย์ และมีผู้ที่สนใจร่วมสมัครสมาชิกเป็นชาว TOCA เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการส่

ร่วมอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ จ.พิษณุโลก

TOCA ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ในระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ของเกษตรกร กลุ่มสองแควออร์แกนิค ณ บ้านสวนเพชรนภัทร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างผ

TOCA ร่วมพัฒนาเกษตรกรสามพรานโมเดล

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา TOCA ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล สำหรับการขายสินค้าอินทรีย์ออนไลน์ผ่าน TOCA Platform ที่จะกลับมาอีกครั้ง กิจกรรมครั้งนี้ทีมสามพรานโมเดลได้

TOCA x Sampran Model x Tiger Project @Uthai

TOCA ร่วมกับสามพรานโมเดล ขยายการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ยัง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ได้ลงพื้นที่ส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จากโครงการเสือ Tiger Project สู่แนวทางการส่งเสร

TOCA ออกบูธงานสังคมสุขใจ # 7

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรา TOCA ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธแนะนำ TOCA และเชิญชวนผู้บริโภคที่มีใจรักสุขภาพ อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ซื้อผลผลิตอินทรีย์ และมีผู้ที่สนใจร่วมสมัครสมาชิกเป็นชาว TOCA เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการส่

สถานที่แนะนำ

ติดตามเรา

เชิญร่วมทำแบบสอบถามเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ทำแบบสอบถาม >
Previous
Next

รู้จักเราให้มากขึ้น

TOCA Platform

       TOCA แพลตฟอร์มที่เชื่อมระบบห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรอินทรีย์ทั่วประเทศ หรือในเครือข่าย สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ ไทยพีจีเอส มีระบบการจัดการแปลง วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยสามารถจำหน่ายผลผลิต ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และสร้างการมีส่วนร่วม ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้ และสามารถเป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนแปลงได้

จุดเด่นของแพลตฟอร์ม คือ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โปร่งใส เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภค 

เครือข่ายภาคีของเรา

ผู้ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อน TOCA

เครือข่ายภาคีของเรา

ผู้ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อน TOCA