ทำความรู้จัก TOCA Platform
ตัวช่วยจัดการงานด้านเกษตรอินทรีย์จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ
เริ่มต้นเรียนรู้ >

TOCA Platform คืออะไร?

TOCA Platform คือ เครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ โดยจะมีส่วนร่วมในงาน

ด้านการจัดการงานต้นน้ำ (การทำเกษตรอินทรีย์)

ด้านการจัดการงานซื้อขาย (E-commerce: B2B, B2C)

ด้านสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ด้านการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic)

ผู้มีส่วนร่วมและประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับ

เกษตรกร

ผู้ประกอบการ

ผู้บริโภค

ภาคีร่วมขับเคลื่อน

ลงทะเบียนใช้งาน TOCA Platform ได้แล้ววันนี้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอินทรีย์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา TOCA