Partner Activities

TOCA x SOOK

ชวนขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สะสม Earth Points ยิ่งสะสม ยิ่งมีสิทธิ์แลกมาก สำหรับสมาชิก “SOOK” เมื่อซื้อสินค้าครบทุกๆ 500 บาท/การสั่งซื้อได้รับ Earth Points top up อีก 50 คะแนน เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม1. สมัครสมาชิก TOCA พร้อมระบุโค้ดผู้แนะนำ “SOOK01” เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ได้รับ Earth Points 50 คะแนน2. ซื้อสินค้าอินทรีย์ผ่าน TOCA Platform ทุกๆ มูลค่าการซื้อ 25 บาท จะได้รับ Earth Points 1 คะแนน สำหรับสมาชิก SOOK เมื่อซื้อสินค้าครบทุกๆ 500 บาท/การสั่งซื้อ ได้รับ Earth Points top up อีก 50 คะแนน3. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมLine @tocaplatform หรือ https://lin.ee/5AobBje สมัครสมาชิก TOCA ได้ที่1. www.tocaplatform.org 2. Line @tocaplatform หรือ https://lin.ee/5AobBje3. Download application “TOCA Platform” ได้ที่ App Store และ Play Store Special promotion exclusively for SOOK membersFor every 500 baht purchase, SOOK members can earn additional 50 Earth PointsCondition for this promotion:1. Subscribe to TOCA (Thai Organic Consumer Association), entering the code ‘SOOK01’. Once complete, you will receive 50 Earth Points2. Earn 1 Earth Point for every 25 baht spent on organic products on TOCA Platform and a bonus 50 Earth Points for every 500

Circular Urban Farm Fair No.1

เทศกาลหมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง ตอน ‘’ชอบจึงหมัก รักจึงปลูก’’ ขอเชิญรวมกิจกรรมแก้ปัญหาขยะเศษอาหารนำมาสร้างพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ โดยรวมของ 20 ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในเมืองบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน พูดง่ายๆ ทำเรื่องขยะเศษอาหารที่คนทิ้งขว้างนำมาก่อรายได้ดูแลครอบครัว สังคม และ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบเมืองๆ กัน นิทรรศการ หมุนเวียนเปลี่ยนเมือง >> ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2565 เวลา 11.00 – 18.00 น. เยี่ยมชม Booth นิทรรศการ>> กิจกรรมเสวนา เสาร์-อาทิตย์ ที่ 2 และ 3 เมษายน 2565 เวลา 12.30 – 18.30 น. พบกัน Candidate ผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากทุกพรรค และแขกรับเชิญอีกมากมายที่ให้ความสนใจด้านเกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อาทิ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คุณรสนา โตสิตระกูล คุณวนิษา เรซ (หนูดี) และดร. พสุต รัตนบรรณางกูร ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตรงข้าม MBKhttps://fb.me/e/1jX5braBYFacebook: Circular Urban Farming –หมุนเวียน/เปลี่ยนเมืองIG: circularurbanfarming Circular Urban Farm Fair No.1เทศกาลหมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง ตอน ชอบจึงหมัก รักจึงปลูก

อบรมผู้ประกอบการเชื่อมซื้อสินค้าอินทรีย์ via TOCA Platform

ร่วมสนับสนุนซื้อสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกร สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA เชิญชวนผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ที่สนใจเชื่อมการซื้อสินค้าอินทรีย์จากเกษตรกรอินทรีย์ ผ่าน TOCA Platform ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการบริโภคอาหารที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมอินทรีย์ด้วยกัน >> Coaching<< • เข้าใจความเป็นมาของการเชื่อมซื้อสินค้า• แนะนำ TOCA Platform• สอนการใช้งานแต่ละ Feature• coaching รูปแบบออนไลน์• ทิศทางส่งเสริมทางการตลาด ราคา: ฟรี!! อบรมระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoomเวลากิจกรรม: วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 – 20 ท่านกรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อลงทะเบียนสร้าง account ในการอบรมข้อมูลการจอง: TOCA 064-2954289 / info.toca20@gmail.com หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อบรมเกษตรกรอินทรีย์ via TOCA Platform

บันทึกฟาร์ม…สำคัญไฉน สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA เชิญชวนเกษตรกรอินทรีย์บันทึกกิจกรรมฟาร์มสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตั้งแต่การปลูก การดูแล เก็บเกี่ยว เตรียมตัวให้พร้อมเชื่อมการขายสินค้า ผ่าน TOCA Platform ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการบริโภคอาหารที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมอินทรีย์ด้วยกัน >> Coaching<< • เข้าใจความสำคัญของการบันทึกฟาร์ม• แนะนำ TOCA Platform• สอนการใช้งานแต่ละ Feature• coaching รูปแบบออนไลน์• ทิศทางส่งเสริมทางการตลาด ราคา: ฟรี!! อบรมระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoomเวลากิจกรรม: วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.จำนวนขั้นต่ำ: –กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อลงทะเบียนสร้าง account ในการอบรมข้อมูลการจอง: TOCA 064-2954289 / info.toca20@gmail.com หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เกษตรอินทรีย์..เรื่องง่ายเรียนรู้ได้

เรียนรู้การทำเกษตรตามวิถีอินทรีย์ ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องที่ง่าย เรียนรู้พื้นฐาน ลงมือทำได้ด้วยตนเอง ทำในพื้นที่ของตัวเอง อยากทำฟาร์มอินทรีย์ อยากช่วยชุมชน อยากทำศูนย์เรียนรู้  >> เรียนรู้ << • เข้าใจสภาพแวดล้อมในแปลง• การออกแบบการใช้พื้นที่ในแปลง• พื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์• ทำความรู้จักระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส/ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นๆ• ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรอินทรีย์ ราคา: 1,500 บาท/ท่าน เวลากิจกรรม: วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 – 20 ท่านที่อยู่: ณ Sampran Model Academy อ.สามพราน จ.นครปฐมกรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 7 วันข้อมูลการจอง: TOCA 064-2954289/ info.toca20@gmail.com หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิถีขนมจีนเส้นสด

เรียนรู้วิถีการทำขนมจีนเส้นสด แบบฉบับชาวทับปุด จ.พังงา “กลุ่มปลูกข้าวทับปุด พีจีเอส” ตั้งอยู่ อ.ทับปุด จ.พังงา ด้วยวิถีชีวิตของชาวทับปุดที่มีอาชีพดั้งเดิมในการปลูกข้าว สู่การพลิกฟื้นการปลูกข้าวอินทรีย์แบบ 3 นา ได้แก่ นาดอน นาลุ่ม และนาใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ในนามกลุ่มปลูกข้าวทับปุด พีจีเอส ซึ่งใช้วิชาความรู้ในการจัดการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลให้เหมาะสม การบำรุงดินด้วยการเกื้อกูลกันตามธรรมชาติ จนเกิดเป็นผลผลิตข้าวหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวไร่ดอกข่า (ข้าว GI ของจ.พังงา) ข้าวเกยไชย ข้าวหอมจันทร์ เป็นต้น และด้วยวิถีชีวิตที่แฝงไปด้วยภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านอาหารที่ยังคงรักษาไว้สืบต่อมา >> การเรียนรู้ทำขนมจีนเส้นสด ด้วยเครื่องมือดั้งเดิม << • เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น• เยี่ยมชมผืนนาข้าวอินทรีย์ของเครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวทับปุด เช่น ปลูก เก็บเกี่ยว (ตามฤดูกาล)• เรียนรู้การทำขนมจีนเส้นสด ด้วยเครื่องมือแบบดั้งเดิม ราคา: 599 บาท/ท่าน เวลากิจกรรม: เวลา 9.30 – 13.00 น.จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 20-25 ท่าน/รอบที่อยู่: ณ โรงสีปู่เจ้า เครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา https://goo.gl/maps/HBHdBAnG6JKccUnE8กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 3 วันข้อมูลการจอง: คุณโรจนินทร์ 094-1596456

เข้าใจ…เข้าถึงเกษตรอินทรีย์

เข้าใจเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ ณ ฟาร์มฝันแม่ จ.ราชบุรี “ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์” ตั้งอยู่ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี พลิกฟื้นพื้นที่ 15 ไร่ สู่แปลงปลูกพืชผักอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตร และการแบ่งใช้พื้นที่อย่างเกื้อกูลกัน เป็นคอร์สการเรียนรู้สำหรับผู้ที่เริ่มทำเกษตรอินทรีย์แบบมืออาชีพ เข้าใจ…เรียนรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ อาทิ >> การเรียนรู้ << • ผัก ผลไม้อินทรีย์ คืออะไร • ปรับพื้นฐานทำความเข้าใจพืช• วางแผนออกแบบฟาร์ม• เรียนวิเคราะห์การปลูก• วางแผนกลยุทธ์การขาย• หัวใจการก้าวไปสู่มาตรฐาน• เรียนรู้ภาคปฏิบัติการทำเกษตรอินทรีย์แบบฉบับมืออาชีพ ราคา: 2,000 บาท/ท่าน (รวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ)เวลากิจกรรม: กรุณาจองล่วงหน้า 7 วัน คอร์สการเรียนรู้เป็นเวลา 2 วันจำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 ท่าน/รอบที่อยู่: 93 ม.4 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี https://goo.gl/maps/8oyaPGQ5HEfpYA9W6กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า: คุณภีรดา ศรีสาหร่าย 062-4984293

งานสังคมสุขใจครั้งที่ 7 เราปรับ…โลกเปลี่ยน

งานสังคมสุขใจครั้งที่ 7 เราปรับ…โลกเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ @ สวนสามพราน วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. Highlight ภายในงาน ✨ 💚 เปิดพื้นที่ปฐมออร์แกนิกวิลเลจ💚 ช้อปสุขภาพดี ครบ จบในงานเดียว💚 ไปให้สุดกับ 20 เส้นทางท่องเที่ยววิถีอินทรีย์💚 เปิดตัว..สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย💚 พบองค์กรและคนต้นแบบสังคมอินทรีย์💚 และกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/SangkomSookjai/?fref=tag

คอร์ส “ลงดินแมน Homeland Investment”

ยุคสมัยของคนทำงานกินเงินเดือนกำลังจะหมดไป วิถีชีวิตแบบชนชั้นกลางในเมืองใหญ่ที่แออัดไปด้วยผู้คนและรถรากำลังปิดฉากลงสำหรับคนส่วนใหญ่ และถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล แต่นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวร้ายเสมอไป เพราะทางเลือกสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ายังมีอยู่ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการกลับไปใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยวิถีเกษตรกรรม ถ้าเราปรับกระบวนทัศน์ เปลี่ยนชุดความคิดใหม่ การกลับสู่ผืนดินอุดม คือ การกลับสู่ชีวิตที่มีความสุขกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า กลับสู่ความรักความเมตตา มีเวลาให้สายสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ธรรมชาติ และสรรพชีวิตรอบกาย โจน จันใด วิทยากรหลักของเรา เคยอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ และรู้ก่อนหลายคนว่าชีวิตที่มีคุณภาพกว่า เป็นสุขกว่า ทั้งยังเป็นชีวิตที่สนุกด้วย เขาจะถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาในฐานะผู้บุกเบิก และทำสำเร็จมาแล้วมากมายหลายอย่าง ช่วยเตรียมกายใจ และทักษะของเรา ให้ก้าวสู่ผืนดินด้วยความมั่นใจ และพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เนื้อหาในคอร์ส✅ เรียนรู้เรื่องวิกฤติธรรมชาติและกระบวนทัศน์ใหม่✅ พูดคุยเรื่องวิกฤติอาหาร สถานการณ์การพึ่งตนเอง ในโลกปัจจุบัน✅ การมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้🔹 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน🔹 เรียนรู้การสร้างบ้านดิน บ้านไม้ไผ่🔹 ทำสวนไม่ใช้สารเคมี🔹 ดูแลตัวเองด้วยวิถีธรรมชาติ🔹 ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์🔹 ทำของใช้ที่จำเป็นเอง เช่น สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ฯลฯ🔹 ทำอาหารกินเอง เช่น เต้าหู้ แยม ไวน์ ฯลฯ🔹 การดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ เช่น โยคะ วิธีการทำดีท็อกซ์ การกินอาหาร การดื่มน้ำ ฯลฯ✅ ดิน : รู้จักชนิดของดิน คุณลักษณะของดิน ปัญหาของดิน การพัฒนาดิน✅ น้ำ : การหาแหล่งน้ำ การขุดบ่อ การเจาะบาดาลด้วยตัวเอง การออกแบบระบบน้ำ✅ ลม : แสงแดด ฝน รู้จักทิศทาง ผลกระทบ การใช้ประโยชน์ และการป้องกัน✅ พืช : ชนิดของพืช ลักษณะ อุปนิสัย ปัญหา การใช้ประโยชน์ การปลูกแบบต่างๆ✅ สัตว์ : รู้จักสัตว์ต่างๆ ที่เป็นปัญหา การป้องกัน สัตว์ที่เป็นประโยชน์ และการดูแล✅ การออกแบบพื้นที่ : เราจะใช้พื้นที่ของเราทำอะไรบ้าง อะไรควรจะอยู่ตรงไหน เพื่อให้เราทำงานให้น้อยที่สุดและได้ประโยชน์สูงสุด✅ เครื่องมือ ของใช้ที่จำเป็น : การใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ✅ เทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม วิทยากรหลัก : โจน จันใด – ผู้บุกเบิกและก่อตั้งศูนย์พันพรรณ ชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง จังหวัดเชียงใหม่วิทยากรรับเชิญ : อ.ธนา อุทัยภัตรากูร – อาจารย์เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ จากสถาบันอาศรมศิลป์กระบวนกรดำเนินกิจกรรม : อ.ประชา หุตานุวัตร และ วราภรณ์ หลวงมณี ว่าด้วยการภาวนาและการรู้จักตนเอง รับจำนวนจำกัดรอบละ 30 คนรอบที่ 1 : 5-8 ต.ค.63 (4 วัน 3 คืน)รอบที่ 2 : 16-19 พ.ย.63 (4 วัน 3 คืน)สถานที่ : อาศรมวงศ์สนิท อ.องครักษ์ จ.นครนายก ค่าใช้จ่าย รวมค่าที่พัก อาหาร และวิทยากร จำนวน 4 วัน 3 คืน โดยเลือกตามประเภทห้องพัก1) 7,500 บาท สำหรับพักคนเดียว2) 6,900 บาท สำหรับพักสองคนในห้องเดียวกัน3) 5,900 บาท สำหรับพักห้องรวม แยกชายหญิง

Patom Organic Living x Acid Market

28-29 พฤศจิกายนนี้ มาเดินชมศิลปะ ช็อปปิ้งสินค้าทำมือ ชิมอาหารออร์แกนิค workshop งานคราฟ ฟังดนตรีเพลินๆ ในงานPatom Organic Living X Acid Market @สวนสามพราน ✔️ พบกับชาวตลาดสุขใจ เครือข่ายฟาร์มเมอร์มาเก็ตตัวจริงกับอาหารอร่อยๆปลอดเคมี✔️ ปฐมวิลเลจ พื้นที่ศึกษาออแกนิกลิฟวิ่งโมเดล มีเวิรค์ช็อปต่างๆและงานฝีมือให้สนุกทั้งวัน✔️ ปฐมออแกนิกคาเฟ่ ร้านกาแฟสุดฮิพที่แตกต่าง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม✔️ และตลาดเปรี้ยวๆ Acid market curate by Noise Market ตัวยาไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์ พบกับเจ้าของธุรกิจร่วมสมัยหลากแนว งานนี้ไม่มีค่าผ่านประตู เป็นมิตรต่อครอบครัว ทุกเพศทุกวัย บอกต่อชวนคนที่คุณชอบมาช้อปปิ้งหาของถูกใจ เปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรมให้เล่นมากมายที่สวนสามพรานใกล้ๆกทม.นี้เอง2 วันสุดสัปดาห์ 28-29 พฤศจิกายน ศกนี้ 9โมงเช้าถึงทุ่ม ✏️ ใครสนใจสมัครร้าน งานฝีมือ ร้านศิลปะ ผลิตภัณฑ์​แบรนด์ของตัวเอง ไม่ว่าจะแนวไหนทักมาได้เลยใน inbox ปิดรับต้นพย.นี้หรือเต็มก่อนนะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ​ยุคโควิดเช่นนี้ ทางผู้จัดประสงค์ให้ไม่มีค่า​พื้นที่​ในครั้งนี้ ขอบคุณทางพื้นที่ที่ใจดี งานนี้ไม่มีค่าผ่านประตู กระซิบบอกต่อกัน✏️ หรือวงดนตรีที่มีเพลงของตัวเอง สนใจอยากมาแสดงในงานก็สมัครมาได้เช่นกัน หากสามารถปรับแสดงในแบบ acoustic หรือกึ่ง acoustic ได้มาใช้พื้นที่สวยๆนี้โปรโมทผลงานกัน! (ขออภัยที่ไม่ได้รับร้านอาหารเครื่องดื่ม)​ เราหวังว่า การพบกันครั้งนี้จะนำไปสู่ปฎิกิริยาที่ทำให้เกิดสังคมร่วมกันที่น่าอยู่น่ารัก แชร์แรงบันดาลใจและความรู้มากมายกัน *** อย่าลืม แชร์รถกันมา เตรียมถุงช้อปปิ้ง กระบอกน้ำส่วนตัว กล่องใส่อาหาร อุปกรณ์การกินดื่ม ผ้าเช็ดหน้า เพื่อความปลอดภัยส่วนตัว และช่วยกันลดการใช้วัสดุ single use ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการออกมาเที่ยวนอกบ้านเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด เพื่อช่วยกันลดการเกิดคาร์บอนจากการใช้ทรัพยากร รักษาโลกของเราให้อยู่ยาวนานกันนะ วันที่จัดกิจกรรม: 28-29 พฤศจิกายน 2563รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pages/category/Shopping—Retail/Acid-Market-104161128130188/สถานที่จัดกิจกรรม: สวนสามพราน การเดินทาง >

Our Partners

Sponsors and co-drivers of TOCA