เทศกาลหมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง ตอน ‘’ชอบจึงหมัก รักจึงปลูก’’

ขอเชิญรวมกิจกรรมแก้ปัญหาขยะเศษอาหารนำมาสร้างพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ โดยรวมของ 20 ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในเมืองบนฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน พูดง่ายๆ ทำเรื่องขยะเศษอาหารที่คนทิ้งขว้างนำมาก่อรายได้ดูแลครอบครัว สังคม และ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบเมืองๆ กัน นิทรรศการ หมุนเวียนเปลี่ยนเมือง

>> ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2565 เวลา 11.00 – 18.00 น. เยี่ยมชม Booth นิทรรศการ
>> กิจกรรมเสวนา เสาร์-อาทิตย์ ที่ 2 และ 3 เมษายน 2565 เวลา 12.30 – 18.30 น. พบกัน Candidate ผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากทุกพรรค และแขกรับเชิญอีกมากมายที่ให้ความสนใจด้านเกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อาทิ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คุณรสนา โตสิตระกูล คุณวนิษา เรซ (หนูดี) และดร. พสุต รัตนบรรณางกูร


ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตรงข้าม MBK
https://fb.me/e/1jX5braBY
Facebook: Circular Urban Farming –หมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง
IG: circularurbanfarming Circular Urban Farm Fair No.1
เทศกาลหมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง ตอน ชอบจึงหมัก รักจึงปลูก