News
Follow our press releases, top stories and interesting news

TOCA x Young Happy ร่วมสร้าง Active Consumer

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา TOCA ร่วมกับ Young Happy จัดกิจกรรม Workshop 2 วัน 1 คืน พาสมาชิก Young Happy มารู้จัก เรียนรู้ และสัมผัสกับวิถีอินทรีย์ของจริง ผ่านการฟังเรื่องราว และลงมือทำจริงด้วยตนเอง ณ สวนสามพราน เริ่มต้นวันแรกในช่วงเช้า สมาชิก Young Happy ลงพื้นที่ สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ของจริง ณ ปฐมออร์แกนิก ฟาร์ม แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของสวนสามพราน ฟังเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้า และการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ต่อด้วยกิจกรรม Workshop ในช่วงบ่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมแปรรูปอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการดองผักแบบออร์แกนิก และการทำชาสมุนไพรออร์แกนิกง่ายๆด้วยตนเอง จากสวนสามพราน และกิจกรรมอบรมนักตรวจรับรองสินค้าแปรรูปอินทรีย์ ที่ได้คุณชฤทธิพร ผู้จัดการสามพรานโมเดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก Young Happy เพื่อพัฒนาให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ได้มากยิ่งขึ้น และวันที่ 2 ของกิจกรรมกับโจทย์ที่ให้สมาชิก Young Happy ได้นำความรู้ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันแรกมาใช้จริงในการลงพื้นที่ตลาดสุขใจ เก็บข้อมูลวัตถุดิบอินทรีย์ และพูดคุยกับเกษตรกรอินทรีย์ หาแนวทางในการวางแผนผลิตสินค้าอินทรีย์ตามโจทย์ที่ได้รับ โดยต้องคำนึงถึงความเป็นอินทรีย์ของสินค้า และวิธีการสื่อสารที่จะใช้ ซึ่งสมาชิก Young Happy สามารถนำเสนอแผนออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ และความต้องการที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ >

เชื่อมตรงธุรกิจผู้ประกอบการ และเกษตรกรอินทรีย์ด้วย TOCA Platform

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นอกจากกิจกรรมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ และเปิดตัวโฉมใหม่ TOCA Platform แล้ว ยังมีกิจกรรม “เชื่อมผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เข้าสู่สังคมอินทรีย์ด้วย TOCA Platform” เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรอินทรีย์ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการใช้ TOCA Platform สืบเนืองจากกิจกรรม “Business Matching” งานสังคมสุขใจครั้งที่ 7 ณ สวนสามพราน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่าน ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับเกษตรกรอินทรีย์ จับคู่ธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ และแนะนำให้รู้จัก TOCA Platform ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรสามารถสื่อสารทำธุรกิจ ร่วมวางแผนการผลิต และการจัดการเอกสารให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น หลังจบกิจกรรม TOCA ได้เริ่มต้นดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการพบเกษตรกรอินทรีย์ที่มีผลผลิตตรงกับความต้องการ coaching การใช้งานแพลตฟอร์ม ประสานงานเพื่อให้เกิดการซื้อขาย และจัดทำเอกสาร MOU ให้แก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกร จึงถือโอกาสใช้เวทีในครั้งนี้ สอบถามความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน TOCA Platform กับผู้ประกอบการ และเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งผู้ประกอบการรายเก่า และรายใหม่จากหลายองค์กรให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เสนอความเห็นถึงทิศทางการพัฒนา TOCA Platform จึงถือเป็นโอกาสดีของ TOCA ที่จะได้นำข้อมูล ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมมาใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

อ่านต่อ >

TOCA x LIFEiS และพันธมิตรร่วมขยายสังคมอินทรีย์ พร้อมเปิดตัวโฉมใหม่ TOCA Platform

ผ่านไปแล้วกับ กิจกรรมร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ Organic Society กับพันธมิตร “A smiling moment with Nop Ponchamni” เพื่อแนะนำให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการได้รู้จักกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอินทรีย์ พร้อมเปิดตัวโฉมใหม่ของ TOCA Platform เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 @Patom Organic Living กิจกรรม และบรรยากาศภายในงานดำเนินไปแบบสบายๆ เริ่มต้นจากการแนะนำสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ผ่านการบอกเล่าของผู้ก่อตั้งสมาคมฯจากหลากหลายองค์กรในแวดวงอินทรีย์ถึงจุดเริ่มต้นของ TOCA ที่ต้องการขยายห่วงโซ่อินทรีย์ เชื่อมต้นน้ำ(เกษตรกร) กลางน้ำ(ผู้ประกอบการ ธรุกิจ) และปลายน้ำ(ผู้บริโภค เข้าด้วยกัน รวมถึงสร้างความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงในฝั่งของผู้บริโภค และผู้ประกอบการ โดยใช้ TOCA Platform เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน รวมถึงตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์จากเครือข่ายสามพรานโมเดลที่ขับเคลื่อนร่วมกับ TOCA มาร่วมบอกเล่าเรื่องราว และแชร์ประสบการณ์ มีบูธแสดงสินค้าอินทรีย์จากหลากหลายเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกับสามพรานโมเดล TOCA และพันธมิตร เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าสู่สังคมอินทรีย์ สร้างสีสันผ่านบทเพลงโดย คุณนภ พรชำนิ (LIFEiS) และ BOVINI ฟังเรื่องราวประสบการณ์การบริโภคสินค้าอินทรีย์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์จาก คุณบอย โกสิยพงษ์ และคุณนภ พรชำนิ LIFEis ส่งต่อแรงบันดาลใจ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพ และเกษตรอินทรีย์แก่ผู้เข้าร่วม จบลงด้วยกิจกรรมสุดท้าย กิจกรรม “เชื่อมผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เข้าสู่สังคมอินทรีย์ด้วย TOCA Platform” เพื่อซื้อ-ขายสินค้าอินทรีย์ตรงจากกลุ่มเกษตรกร และสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ ให้ผู้ประกอบการที่สนใจจับคู่ธุรกิจกับเครือข่ายเกษตรกร

อ่านต่อ >

TOCA x Sampran Model ร่วมออกบูธงาน AWC Charity Market

TOCA และ สามพรานโมเดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน AWC Charity Market ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 26 มีนาคม 2564 ณ ตึก Empire Tower โดยในครั้งนี้ TOCA ได้ร่วมออกบูธเพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกผู้บริโภคอินทรีย์ และประชาสัมพันธ์การกลับมาของ “TOCA Platform” ที่กำลังเปิดให้ Pre-order สินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรอยู่ในตอนนี้ และไม่ใช่แค่เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น ทีม TOCA ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้บริโภคภายในงาน แลกเปลี่ยนเรื่องราวการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ และประโยชน์ของการรับประทานผักผลไม้อินทรีย์ที่ปลอดภัยกับสุขภาพอีกด้วย นอกจากบูธของ TOCA ยังมีร้านค้าของสามพรานโมเดลเอสอี, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่วมใจ จากเครือข่ายสามพรานโมเดล ร่วมออกร้านขายสินค้าอินทรีย์ อาทิเช่น น้ำฝรั่ง น้ำแตงโม ขนมปังอินทรีย์ ชมพู่ ผักสลัด และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคที่มาร่วมงาน

อ่านต่อ >

TOCA ลงพื้นที่ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในจังหวัดอำนาจเจริญ

เพื่อขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทสไทยให้กว้างขึ้น TOCA และสามพรานโมเดลจึงได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกับเกษตรกรเชื่อมต่อแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ และผู้บริโภค โดยผ่านเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ “TOCA Platform” ซึ่งในครั้งนี้ TOCA ได้เดินทางไปทำงานร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนค้อทุ่ง จ. อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา วิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนค้อทุ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวอินทรีย์ และผลผลิตประเภทพืชหลังนา เช่น แตงโม ถั่วเขียว ถั่วดำ มันม่วงญี่ปุ่น ฯลฯ ส่งขายให้โรงแรมหลายแห่งในประเทศไทย โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ใช้แพลตฟอร์มฝั่งต้นน้ำ บันทึกกิจกรรมการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวลงในระบบดิจิตอลแพลตฟอร์ม ในการพบกันครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดมาสู่ฝั่งกลางน้ำและปลายน้ำ เชื่อมต่อผลผลิตกับตลาดผู้บริโภคอินทรีย์ ทีม TOCA ได้เข้าไปช่วยสอนวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มฝั่งการซื้อขายให้กับเกษตรกร รวมถึงแนะนำองค์ประกอบที่ควรมีสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ อาทิเช่น รูปถ่ายสินค้า, ข้อมูลหรือจุดเด่นของสินค้า, รูปถ่ายของเกษตรกร เป็นต้น

อ่านต่อ >

TOCA เปิดรับสมัครสมาชิกผู้บริโภคอินทรีย์ @ปันอยู่ ปันกิน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา TOCA ได้ร่วมตั้งบูธเปิดรับสมัครสมาชิกผู้บริโภคอินทรีย์ในตลาด “ปันอยู่ ปันกิน” ตลาดนัดของคนอินทรีย์ ที่รวบรวมสินค้าอินทรีย์มากมาย ทั้งผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ อาหารปรุงสุกพร้อมทาน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน ณ ฮิพอินทรีย์ ฟาร์มวิลล์ ช่วงเวลา 1 วันที่ตลาดปันอยู่ ปันกิน ทีม TOCA ได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับผู้บริโภคอินทรีย์ที่แวะมาเดินช็อปปิ้งสินค้าอินทรีย์ หลายท่านเป็นแฟนตัวยงของตลาด หลายท่านมาเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนล้วนมาพร้อมกับรอยยิ้ม และความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง นอกจากนั้น TOCA ยังได้นำกระเป๋าผ้าใบน้อยไปแจกให้กับผู้บริโภคและเกษตรกรอีกด้วย นอกจากบูธเปิดรับสมัครสมาชิกของ TOCA แล้วนั้นยังมีบูธจาก สามพรานโมเดล เอสอี นำสินค้าจากเกษตรกรอินทรีย์ของเครือข่ายในจังหวัดต่างๆไปขายที่ตลาดด้วย อาทิเช่น ฝรั่ง, กะหล่ำปลี, น้ำฝรั่ง, น้ำสับปะรด โดยสามารถซื้อได้ทั้งในรูปแบบของ Pre-order และซื้อตรงที่หน้าร้าน

อ่านต่อ >

“Farm Visit” เส้นทางเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการ

การรวมตัวของ  TOCA สามพรานโมเดล และเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย ภายใต้โปรเจคใหม่แกะกล่อง “Farm Visit” ที่จะพาผู้ประกอบการและผู้บริโภคไปสัมผัสกับแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ของจริง พบปะเกษตรกรตัวจริงในจังหวัดเชียงราย TOCA และสามพรานโมเดลได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ พูดคุยกับเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ตลอด 3 วันที่เชียงราย ทีมได้เข้าไปพูดคุยและทำงานร่วมกับนักส่งเสริม และเกษตรกรในเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย เริ่มต้นวันแรกด้วยการเดินทางไปที่ “สวนฉันกับเธอ” ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวลีซู ก่อนเดินเท้าขึ้นเขาไปสำรวจแหล่งกำเนิดของโกโก้อินทรีย์ พร้อมพูดคุยกับคุณสุพจน์และคุณชิโอะเจ้าของสวน ต่อด้วยวันที่สองของการสำรวจพื้นที่ ทีม TOCA และสามพรานโมเดล ได้ไปเยี่ยมไร่ชาอินทรีย์ที่ผลิตชาอู่หลงก้านอ่อนแห่งแรกในประเทศไทย “ไร่ชา 101” ณ ดอยแม่สลอง ฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการปลูก และตลาดของชาชนิดต่างๆในจังหวัดเชียงราย ก่อนเดินทางไปยัง JAMO Farm แหล่งผลิตกาแฟอินทรีย์บนดอยช้าง โดยมีคุณสมศักดิ์เจ้าของฟาร์มเป็นไกด์นำทางทีมชมสวนกาแฟและพืชผักพื้นบ้านของชาวเชียงรายอย่าง อาทิเช่น รากชู ซึ่งสามารถปลูกได้เฉพาะบนดอยเท่านั้น และวันสุดท้าย TOCA ยังได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรในเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย แนะนำช่องทางการขายสินค้าอินทรีย์ผ่าน TOCA Platform ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมตลาดอินทรีย์ในเชียงรายกับผู้บริโภคอินทรีย์ในจังหวัดอื่นๆ

อ่านต่อ >

TOCA x Sampran Model ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ จ.อุทัยธานี

เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา TOCA ร่วมกับสามพรานโมเดล ลงพื้นที่พบเกษตรกรในชุมชน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และกำลังพัฒนาระบบการทำเกษตรอินทรีย์ในนามกลุ่มเครือข่ายชุมชนห้วยขาแข้ง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรภายในชุมชน จากโครงการเสือ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หวังสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่า มาจนถึงวันนี้ที่เกษตรกรให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ทั้งต่อตนเอง ผู้บริโภค และสัตว์ป่า เครือข่ายชุมชนห้วยขาแข้งจึงถือกำเนิดขึ้น โดยกิจกรรมหลักที่ทีม TOCA และสามพรานโมเดลได้ทำร่วมกับเกษตรกรในชุมชน คือ การอบรมผู้ตรวจในระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เปิดโอกาสให้สมาชิกเกษตรกรได้ลงสนามตรวจแปลงเพื่อนในเครือข่าย เก็บเกี่ยวประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งกับเพื่อนสมาชิก และเจ้าหน้าที่ทีมจัดอบรม นอกจากนั้นยังได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมอินทรีย์ให้เกิดขึ้นจริงอย่างที่ตั้งใจไว้

อ่านต่อ >

ร่วมอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ จ.พิษณุโลก

TOCA ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ในระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ของเกษตรกร กลุ่มสองแควออร์แกนิค ณ บ้านสวนเพชรนภัทร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างผู้ตรวจรุ่นใหม่ภายในกลุ่มสองแควออร์แกนิค กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมถึงความหมายของเกษตรอินทรีย์ แนวทางในการปฏิบัติ และความหมายของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่ม ก่อนเข้าสู่บทเรียนการเป็นผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ว่าด้วยหลักการ และแนวทางการตรวจรับรอง โดยมีคุณชฤทธิพร ผู้จัดการสามพรานโมเดล เป็นวิทยากรสอนให้กับเกษตรกรด้วยตนเอง และไม่ใช่เพียงการเรียนในชั้นเรียนเท่านั้น แต่เกษตรกรยังได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงเพื่อนเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจ และระบบการรับรองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมไปถึงให้ผู้ตรวจรุ่นใหม่ได้ลงสนามจริงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สร้างความมั่นใจในการเป็นผู้ตรวจของกลุ่มสองแควออร์แกนิค โดยมีทีม TOCA เป็นผู้ช่วยร่วมสังเกตการณ์

อ่านต่อ >

TOCA ร่วมพัฒนาเกษตรกรสามพรานโมเดล

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา TOCA ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล สำหรับการขายสินค้าอินทรีย์ออนไลน์ผ่าน TOCA Platform ที่จะกลับมาอีกครั้ง กิจกรรมครั้งนี้ทีมสามพรานโมเดลได้จัดเตรียม Workshop ให้เกษตรกรแต่ละกลุ่มได้ลงมือทำจริง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจรูปแบบของการขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ที่มีความแตกต่างจากการขายสินค้าหน้าตลาดที่คุ้นชิน โดยเกษตรกรจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนการผลิตสินค้าอินทรีย์ ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และวางแผนการจัดการภายในกลุ่มของตนเองเพื่อให้รองรับการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึง TOCA Platform ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการกลับมาของแพลตฟอร์มในครั้งนี้

อ่านต่อ >

TOCA x Young Happy ร่วมสร้าง Active Consumer

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา TOCA ร่วมกับ Young Happy จัดกิจกรรม Workshop 2 วัน 1 คืน พาสมาชิก Young Happy มารู้จัก เรียนรู้ และสัมผัสกับวิถีอินทรีย์ของจริง ผ่านการฟังเรื่องราว และลงมือทำจริงด้วยตนเอง ณ สวนสามพราน เริ่มต้นวันแรกในช่วงเช้า สมาชิก Young Happy ลงพื้นที่ สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ของจริง ณ ปฐมออร์แกนิก ฟาร์ม แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของสวนสามพราน ฟังเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้า และการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ต่อด้วยกิจกรรม Workshop ในช่วงบ่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมแปรรูปอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการดองผักแบบออร์แกนิก และการทำชาสมุนไพรออร์แกนิกง่ายๆด้วยตนเอง จากสวนสามพราน และกิจกรรมอบรมนักตรวจรับรองสินค้าแปรรูปอินทรีย์ ที่ได้คุณชฤทธิพร ผู้จัดการสามพรานโมเดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก Young Happy เพื่อพัฒนาให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ได้มากยิ่งขึ้น และวันที่ 2 ของกิจกรรมกับโจทย์ที่ให้สมาชิก Young Happy ได้นำความรู้ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันแรกมาใช้จริงในการลงพื้นที่ตลาดสุขใจ เก็บข้อมูลวัตถุดิบอินทรีย์ และพูดคุยกับเกษตรกรอินทรีย์ หาแนวทางในการวางแผนผลิตสินค้าอินทรีย์ตามโจทย์ที่ได้รับ โดยต้องคำนึงถึงความเป็นอินทรีย์ของสินค้า และวิธีการสื่อสารที่จะใช้ ซึ่งสมาชิก Young Happy สามารถนำเสนอแผนออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ และความต้องการที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ >

เชื่อมตรงธุรกิจผู้ประกอบการ และเกษตรกรอินทรีย์ด้วย TOCA Platform

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นอกจากกิจกรรมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ และเปิดตัวโฉมใหม่ TOCA Platform แล้ว ยังมีกิจกรรม “เชื่อมผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เข้าสู่สังคมอินทรีย์ด้วย TOCA Platform” เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรอินทรีย์ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการใช้ TOCA Platform สืบเนืองจากกิจกรรม “Business Matching” งานสังคมสุขใจครั้งที่ 7 ณ สวนสามพราน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่าน ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับเกษตรกรอินทรีย์ จับคู่ธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ และแนะนำให้รู้จัก TOCA Platform ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรสามารถสื่อสารทำธุรกิจ ร่วมวางแผนการผลิต และการจัดการเอกสารให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น หลังจบกิจกรรม TOCA ได้เริ่มต้นดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการพบเกษตรกรอินทรีย์ที่มีผลผลิตตรงกับความต้องการ coaching การใช้งานแพลตฟอร์ม ประสานงานเพื่อให้เกิดการซื้อขาย และจัดทำเอกสาร MOU ให้แก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกร จึงถือโอกาสใช้เวทีในครั้งนี้ สอบถามความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน TOCA Platform กับผู้ประกอบการ และเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งผู้ประกอบการรายเก่า และรายใหม่จากหลายองค์กรให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เสนอความเห็นถึงทิศทางการพัฒนา TOCA Platform จึงถือเป็นโอกาสดีของ TOCA ที่จะได้นำข้อมูล ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมมาใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

อ่านต่อ >

TOCA x LIFEiS และพันธมิตรร่วมขยายสังคมอินทรีย์ พร้อมเปิดตัวโฉมใหม่ TOCA Platform

ผ่านไปแล้วกับ กิจกรรมร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ Organic Society กับพันธมิตร “A smiling moment with Nop Ponchamni” เพื่อแนะนำให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการได้รู้จักกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอินทรีย์ พร้อมเปิดตัวโฉมใหม่ของ TOCA Platform เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 @Patom Organic Living กิจกรรม และบรรยากาศภายในงานดำเนินไปแบบสบายๆ เริ่มต้นจากการแนะนำสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ผ่านการบอกเล่าของผู้ก่อตั้งสมาคมฯจากหลากหลายองค์กรในแวดวงอินทรีย์ถึงจุดเริ่มต้นของ TOCA ที่ต้องการขยายห่วงโซ่อินทรีย์ เชื่อมต้นน้ำ(เกษตรกร) กลางน้ำ(ผู้ประกอบการ ธรุกิจ) และปลายน้ำ(ผู้บริโภค เข้าด้วยกัน รวมถึงสร้างความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงในฝั่งของผู้บริโภค และผู้ประกอบการ โดยใช้ TOCA Platform เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน รวมถึงตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์จากเครือข่ายสามพรานโมเดลที่ขับเคลื่อนร่วมกับ TOCA มาร่วมบอกเล่าเรื่องราว และแชร์ประสบการณ์ มีบูธแสดงสินค้าอินทรีย์จากหลากหลายเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกับสามพรานโมเดล TOCA และพันธมิตร เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าสู่สังคมอินทรีย์ สร้างสีสันผ่านบทเพลงโดย คุณนภ พรชำนิ (LIFEiS) และ BOVINI ฟังเรื่องราวประสบการณ์การบริโภคสินค้าอินทรีย์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์จาก คุณบอย โกสิยพงษ์ และคุณนภ พรชำนิ LIFEis ส่งต่อแรงบันดาลใจ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพ และเกษตรอินทรีย์แก่ผู้เข้าร่วม จบลงด้วยกิจกรรมสุดท้าย กิจกรรม “เชื่อมผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เข้าสู่สังคมอินทรีย์ด้วย TOCA Platform” เพื่อซื้อ-ขายสินค้าอินทรีย์ตรงจากกลุ่มเกษตรกร และสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ ให้ผู้ประกอบการที่สนใจจับคู่ธุรกิจกับเครือข่ายเกษตรกร

อ่านต่อ >

TOCA x Sampran Model ร่วมออกบูธงาน AWC Charity Market

TOCA และ สามพรานโมเดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน AWC Charity Market ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 26 มีนาคม 2564 ณ ตึก Empire Tower โดยในครั้งนี้ TOCA ได้ร่วมออกบูธเพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกผู้บริโภคอินทรีย์ และประชาสัมพันธ์การกลับมาของ “TOCA Platform” ที่กำลังเปิดให้ Pre-order สินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรอยู่ในตอนนี้ และไม่ใช่แค่เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น ทีม TOCA ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้บริโภคภายในงาน แลกเปลี่ยนเรื่องราวการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ และประโยชน์ของการรับประทานผักผลไม้อินทรีย์ที่ปลอดภัยกับสุขภาพอีกด้วย นอกจากบูธของ TOCA ยังมีร้านค้าของสามพรานโมเดลเอสอี, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่วมใจ จากเครือข่ายสามพรานโมเดล ร่วมออกร้านขายสินค้าอินทรีย์ อาทิเช่น น้ำฝรั่ง น้ำแตงโม ขนมปังอินทรีย์ ชมพู่ ผักสลัด และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคที่มาร่วมงาน

อ่านต่อ >

TOCA ลงพื้นที่ขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในจังหวัดอำนาจเจริญ

เพื่อขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทสไทยให้กว้างขึ้น TOCA และสามพรานโมเดลจึงได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกับเกษตรกรเชื่อมต่อแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ และผู้บริโภค โดยผ่านเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ “TOCA Platform” ซึ่งในครั้งนี้ TOCA ได้เดินทางไปทำงานร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนค้อทุ่ง จ. อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา วิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนค้อทุ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวอินทรีย์ และผลผลิตประเภทพืชหลังนา เช่น แตงโม ถั่วเขียว ถั่วดำ มันม่วงญี่ปุ่น ฯลฯ ส่งขายให้โรงแรมหลายแห่งในประเทศไทย โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ใช้แพลตฟอร์มฝั่งต้นน้ำ บันทึกกิจกรรมการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวลงในระบบดิจิตอลแพลตฟอร์ม ในการพบกันครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดมาสู่ฝั่งกลางน้ำและปลายน้ำ เชื่อมต่อผลผลิตกับตลาดผู้บริโภคอินทรีย์ ทีม TOCA ได้เข้าไปช่วยสอนวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มฝั่งการซื้อขายให้กับเกษตรกร รวมถึงแนะนำองค์ประกอบที่ควรมีสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ อาทิเช่น รูปถ่ายสินค้า, ข้อมูลหรือจุดเด่นของสินค้า, รูปถ่ายของเกษตรกร เป็นต้น

อ่านต่อ >

TOCA เปิดรับสมัครสมาชิกผู้บริโภคอินทรีย์ @ปันอยู่ ปันกิน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา TOCA ได้ร่วมตั้งบูธเปิดรับสมัครสมาชิกผู้บริโภคอินทรีย์ในตลาด “ปันอยู่ ปันกิน” ตลาดนัดของคนอินทรีย์ ที่รวบรวมสินค้าอินทรีย์มากมาย ทั้งผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ อาหารปรุงสุกพร้อมทาน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน ณ ฮิพอินทรีย์ ฟาร์มวิลล์ ช่วงเวลา 1 วันที่ตลาดปันอยู่ ปันกิน ทีม TOCA ได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับผู้บริโภคอินทรีย์ที่แวะมาเดินช็อปปิ้งสินค้าอินทรีย์ หลายท่านเป็นแฟนตัวยงของตลาด หลายท่านมาเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนล้วนมาพร้อมกับรอยยิ้ม และความสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง นอกจากนั้น TOCA ยังได้นำกระเป๋าผ้าใบน้อยไปแจกให้กับผู้บริโภคและเกษตรกรอีกด้วย นอกจากบูธเปิดรับสมัครสมาชิกของ TOCA แล้วนั้นยังมีบูธจาก สามพรานโมเดล เอสอี นำสินค้าจากเกษตรกรอินทรีย์ของเครือข่ายในจังหวัดต่างๆไปขายที่ตลาดด้วย อาทิเช่น ฝรั่ง, กะหล่ำปลี, น้ำฝรั่ง, น้ำสับปะรด โดยสามารถซื้อได้ทั้งในรูปแบบของ Pre-order และซื้อตรงที่หน้าร้าน

อ่านต่อ >

“Farm Visit” เส้นทางเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการ

การรวมตัวของ  TOCA สามพรานโมเดล และเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย ภายใต้โปรเจคใหม่แกะกล่อง “Farm Visit” ที่จะพาผู้ประกอบการและผู้บริโภคไปสัมผัสกับแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ของจริง พบปะเกษตรกรตัวจริงในจังหวัดเชียงราย TOCA และสามพรานโมเดลได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ พูดคุยกับเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ตลอด 3 วันที่เชียงราย ทีมได้เข้าไปพูดคุยและทำงานร่วมกับนักส่งเสริม และเกษตรกรในเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย เริ่มต้นวันแรกด้วยการเดินทางไปที่ “สวนฉันกับเธอ” ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวลีซู ก่อนเดินเท้าขึ้นเขาไปสำรวจแหล่งกำเนิดของโกโก้อินทรีย์ พร้อมพูดคุยกับคุณสุพจน์และคุณชิโอะเจ้าของสวน ต่อด้วยวันที่สองของการสำรวจพื้นที่ ทีม TOCA และสามพรานโมเดล ได้ไปเยี่ยมไร่ชาอินทรีย์ที่ผลิตชาอู่หลงก้านอ่อนแห่งแรกในประเทศไทย “ไร่ชา 101” ณ ดอยแม่สลอง ฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการปลูก และตลาดของชาชนิดต่างๆในจังหวัดเชียงราย ก่อนเดินทางไปยัง JAMO Farm แหล่งผลิตกาแฟอินทรีย์บนดอยช้าง โดยมีคุณสมศักดิ์เจ้าของฟาร์มเป็นไกด์นำทางทีมชมสวนกาแฟและพืชผักพื้นบ้านของชาวเชียงรายอย่าง อาทิเช่น รากชู ซึ่งสามารถปลูกได้เฉพาะบนดอยเท่านั้น และวันสุดท้าย TOCA ยังได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรในเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย แนะนำช่องทางการขายสินค้าอินทรีย์ผ่าน TOCA Platform ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมตลาดอินทรีย์ในเชียงรายกับผู้บริโภคอินทรีย์ในจังหวัดอื่นๆ

อ่านต่อ >

TOCA x Sampran Model ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ จ.อุทัยธานี

เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา TOCA ร่วมกับสามพรานโมเดล ลงพื้นที่พบเกษตรกรในชุมชน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และกำลังพัฒนาระบบการทำเกษตรอินทรีย์ในนามกลุ่มเครือข่ายชุมชนห้วยขาแข้ง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรภายในชุมชน จากโครงการเสือ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หวังสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่า มาจนถึงวันนี้ที่เกษตรกรให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ทั้งต่อตนเอง ผู้บริโภค และสัตว์ป่า เครือข่ายชุมชนห้วยขาแข้งจึงถือกำเนิดขึ้น โดยกิจกรรมหลักที่ทีม TOCA และสามพรานโมเดลได้ทำร่วมกับเกษตรกรในชุมชน คือ การอบรมผู้ตรวจในระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เปิดโอกาสให้สมาชิกเกษตรกรได้ลงสนามตรวจแปลงเพื่อนในเครือข่าย เก็บเกี่ยวประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งกับเพื่อนสมาชิก และเจ้าหน้าที่ทีมจัดอบรม นอกจากนั้นยังได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมอินทรีย์ให้เกิดขึ้นจริงอย่างที่ตั้งใจไว้

อ่านต่อ >

ร่วมอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ จ.พิษณุโลก

TOCA ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ในระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ของเกษตรกร กลุ่มสองแควออร์แกนิค ณ บ้านสวนเพชรนภัทร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างผู้ตรวจรุ่นใหม่ภายในกลุ่มสองแควออร์แกนิค กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมถึงความหมายของเกษตรอินทรีย์ แนวทางในการปฏิบัติ และความหมายของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่ม ก่อนเข้าสู่บทเรียนการเป็นผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ว่าด้วยหลักการ และแนวทางการตรวจรับรอง โดยมีคุณชฤทธิพร ผู้จัดการสามพรานโมเดล เป็นวิทยากรสอนให้กับเกษตรกรด้วยตนเอง และไม่ใช่เพียงการเรียนในชั้นเรียนเท่านั้น แต่เกษตรกรยังได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงเพื่อนเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจ และระบบการรับรองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมไปถึงให้ผู้ตรวจรุ่นใหม่ได้ลงสนามจริงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สร้างความมั่นใจในการเป็นผู้ตรวจของกลุ่มสองแควออร์แกนิค โดยมีทีม TOCA เป็นผู้ช่วยร่วมสังเกตการณ์

อ่านต่อ >

TOCA ร่วมพัฒนาเกษตรกรสามพรานโมเดล

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา TOCA ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล สำหรับการขายสินค้าอินทรีย์ออนไลน์ผ่าน TOCA Platform ที่จะกลับมาอีกครั้ง กิจกรรมครั้งนี้ทีมสามพรานโมเดลได้จัดเตรียม Workshop ให้เกษตรกรแต่ละกลุ่มได้ลงมือทำจริง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจรูปแบบของการขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ที่มีความแตกต่างจากการขายสินค้าหน้าตลาดที่คุ้นชิน โดยเกษตรกรจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนการผลิตสินค้าอินทรีย์ ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และวางแผนการจัดการภายในกลุ่มของตนเองเพื่อให้รองรับการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึง TOCA Platform ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการกลับมาของแพลตฟอร์มในครั้งนี้

อ่านต่อ >