“Farm Visit” เส้นทางเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการ

การรวมตัวของ  TOCA สามพรานโมเดล และเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย ภายใต้โปรเจคใหม่แกะกล่อง “Farm Visit” ที่จะพาผู้ประกอบการและผู้บริโภคไปสัมผัสกับแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ของจริง พบปะเกษตรกรตัวจริงในจังหวัดเชียงราย TOCA และสามพรานโมเดลได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ พูดคุยกับเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เมื่อวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ตลอด 3 วันที่เชียงราย ทีมได้เข้าไปพูดคุยและทำงานร่วมกับนักส่งเสริม และเกษตรกรในเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย

เริ่มต้นวันแรกด้วยการเดินทางไปที่ “สวนฉันกับเธอ” ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวลีซู ก่อนเดินเท้าขึ้นเขาไปสำรวจแหล่งกำเนิดของโกโก้อินทรีย์ พร้อมพูดคุยกับคุณสุพจน์และคุณชิโอะเจ้าของสวน

ต่อด้วยวันที่สองของการสำรวจพื้นที่ ทีม TOCA และสามพรานโมเดล ได้ไปเยี่ยมไร่ชาอินทรีย์ที่ผลิตชาอู่หลงก้านอ่อนแห่งแรกในประเทศไทย “ไร่ชา 101” ณ ดอยแม่สลอง ฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการปลูก และตลาดของชาชนิดต่างๆในจังหวัดเชียงราย ก่อนเดินทางไปยัง JAMO Farm แหล่งผลิตกาแฟอินทรีย์บนดอยช้าง โดยมีคุณสมศักดิ์เจ้าของฟาร์มเป็นไกด์นำทางทีมชมสวนกาแฟและพืชผักพื้นบ้านของชาวเชียงรายอย่าง อาทิเช่น รากชู ซึ่งสามารถปลูกได้เฉพาะบนดอยเท่านั้น

และวันสุดท้าย TOCA ยังได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรในเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย แนะนำช่องทางการขายสินค้าอินทรีย์ผ่าน TOCA Platform ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมตลาดอินทรีย์ในเชียงรายกับผู้บริโภคอินทรีย์ในจังหวัดอื่นๆ