คอร์ส “ลงดินแมน Homeland Investment”

ยุคสมัยของคนทำงานกินเงินเดือนกำลังจะหมดไป วิถีชีวิตแบบชนชั้นกลางในเมืองใหญ่ที่แออัดไปด้วยผู้คนและรถรากำลังปิดฉากลงสำหรับคนส่วนใหญ่ และถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล แต่นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวร้ายเสมอไป เพราะทางเลือกสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ายังมีอยู่ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการกลับไปใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยวิถีเกษตรกรรม

ถ้าเราปรับกระบวนทัศน์ เปลี่ยนชุดความคิดใหม่ การกลับสู่ผืนดินอุดม คือ การกลับสู่ชีวิตที่มีความสุขกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า กลับสู่ความรักความเมตตา มีเวลาให้สายสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ธรรมชาติ และสรรพชีวิตรอบกาย

โจน จันใด วิทยากรหลักของเรา เคยอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ และรู้ก่อนหลายคนว่าชีวิตที่มีคุณภาพกว่า เป็นสุขกว่า ทั้งยังเป็นชีวิตที่สนุกด้วย เขาจะถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาในฐานะผู้บุกเบิก และทำสำเร็จมาแล้วมากมายหลายอย่าง ช่วยเตรียมกายใจ และทักษะของเรา ให้ก้าวสู่ผืนดินด้วยความมั่นใจ และพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

เนื้อหาในคอร์ส
✅ เรียนรู้เรื่องวิกฤติธรรมชาติและกระบวนทัศน์ใหม่
✅ พูดคุยเรื่องวิกฤติอาหาร สถานการณ์การพึ่งตนเอง ในโลกปัจจุบัน
✅ การมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
🔹 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน
🔹 เรียนรู้การสร้างบ้านดิน บ้านไม้ไผ่
🔹 ทำสวนไม่ใช้สารเคมี
🔹 ดูแลตัวเองด้วยวิถีธรรมชาติ
🔹 ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์
🔹 ทำของใช้ที่จำเป็นเอง เช่น สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ฯลฯ
🔹 ทำอาหารกินเอง เช่น เต้าหู้ แยม ไวน์ ฯลฯ
🔹 การดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ เช่น โยคะ วิธีการทำดีท็อกซ์ การกินอาหาร การดื่มน้ำ ฯลฯ
✅ ดิน : รู้จักชนิดของดิน คุณลักษณะของดิน ปัญหาของดิน การพัฒนาดิน
✅ น้ำ : การหาแหล่งน้ำ การขุดบ่อ การเจาะบาดาลด้วยตัวเอง การออกแบบระบบน้ำ
✅ ลม : แสงแดด ฝน รู้จักทิศทาง ผลกระทบ การใช้ประโยชน์ และการป้องกัน
✅ พืช : ชนิดของพืช ลักษณะ อุปนิสัย ปัญหา การใช้ประโยชน์ การปลูกแบบต่างๆ
✅ สัตว์ : รู้จักสัตว์ต่างๆ ที่เป็นปัญหา การป้องกัน สัตว์ที่เป็นประโยชน์ และการดูแล
✅ การออกแบบพื้นที่ : เราจะใช้พื้นที่ของเราทำอะไรบ้าง อะไรควรจะอยู่ตรงไหน เพื่อให้เราทำงานให้น้อยที่สุดและได้ประโยชน์สูงสุด
✅ เครื่องมือ ของใช้ที่จำเป็น : การใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ
✅ เทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม

วิทยากรหลัก : โจน จันใด – ผู้บุกเบิกและก่อตั้งศูนย์พันพรรณ ชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง จังหวัดเชียงใหม่
วิทยากรรับเชิญ : อ.ธนา อุทัยภัตรากูร – อาจารย์เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ จากสถาบันอาศรมศิลป์
กระบวนกรดำเนินกิจกรรม : อ.ประชา หุตานุวัตร และ วราภรณ์ หลวงมณี ว่าด้วยการภาวนาและการรู้จักตนเอง

รับจำนวนจำกัดรอบละ 30 คน
รอบที่ 1 : 5-8 ต.ค.63 (4 วัน 3 คืน)
รอบที่ 2 : 16-19 พ.ย.63 (4 วัน 3 คืน)
สถานที่ : อาศรมวงศ์สนิท อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ค่าใช้จ่าย รวมค่าที่พัก อาหาร และวิทยากร จำนวน 4 วัน 3 คืน โดยเลือกตามประเภทห้องพัก
1) 7,500 บาท สำหรับพักคนเดียว
2) 6,900 บาท สำหรับพักสองคนในห้องเดียวกัน
3) 5,900 บาท สำหรับพักห้องรวม แยกชายหญิง

เราหวังว่า การพบกันครั้งนี้จะนำไปสู่ปฎิกิริยาที่ทำให้เกิดสังคมร่วมกันที่น่าอยู่น่ารัก แชร์แรงบันดาลใจและความรู้มากมายกัน

*** อย่าลืม แชร์รถกันมา เตรียมถุงช้อปปิ้ง กระบอกน้ำส่วนตัว กล่องใส่อาหาร อุปกรณ์การกินดื่ม ผ้าเช็ดหน้า เพื่อความปลอดภัยส่วนตัว และช่วยกันลดการใช้วัสดุ single use ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการออกมาเที่ยวนอกบ้านเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด เพื่อช่วยกันลดการเกิดคาร์บอนจากการใช้ทรัพยากร รักษาโลกของเราให้อยู่ยาวนานกันนะ

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

กินหมดจาน – Finish your Plate

ภารกิจ : รับประทานอาหารให้หมดจาน เพื่อช่วยลดขยะจากเศษอาหารที่จะเกิดขึ้นในแต่ละมื

ปล่อยใจ ณ ธารา

ปล่อยใจ ณ ธารา มะหาด-ไทธาราโฮมสเตย์ … พื้นที่เงียบสงบริมอ่างเก็บน้ำห้วยท่า

พวกหนูทำได้

พวกหนูทำได้ ณ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ต.น้ำพุ อ.เมือ