ภารกิจ : ร่วมกิจกรรม เที่ยวฟาร์มเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์

กติกา
1. เที่ยวชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภายในฟาร์ม
2. Scan QR Code เพื่อรับ Earth Points

คุณสามารถร่วมภารกิจเที่ยวฟาร์มอินทรีย์ได้ที่ :
1. สวนผักกูดทอง ภูเก็ต