เครือข่ายสามพรานโมเดล

สามพรานโมเดล ดำเนินงานภายใตการขับเคลื่อนของ มูลนิธิสังคมสุขใจ เป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมบนฐานการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม มุ่งแก้ไขปัญหาระบบอาหารไม่สมดุลที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย มุ่งยกระดับการขับเคลื่อนตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ ผู้ประกอบการกลางน้ำ และผู้บริโภคปลายน้ำ ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร จำนวน 17 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 193 ราย ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ผลผลิตของเครือข่าย :  ข้าว ผัก ผลไม้ สมุนไพร ไข่ ไก่ หมู และสินค้าแปรรูป


ประเภท: เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์
จำนวนสมาชิก: กว่า 190 ราย
สถานะความเป็นอินทรีย์: ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม สามพรานโมเดล พีจีเอส
ที่อยู่: 21 ม.2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ติดต่อ: TOCA 064-2954289
หมายเหตุ:

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

บ้านสวนผักกูดทอง

บ้านสวนผักกูดทอง จ.ภูเก็ต “บ้านสวนผักกูดทอง” พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ของคุณกัมพล ก

วิถีขนมจีนเส้นสด

เรียนรู้วิถีการทำขนมจีนเส้นสด แบบฉบับชาวทับปุด จ.พังงา “กลุ่มปลูกข้าวทับปุ

พอดีฟาร์ม

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เที่ยวบ่อสวก แวะเที่ยวพอดีฟาร์ม

สนุกกับการเรียนรู้ที่สร้างคุณค่าช่วยขยายเรื่องราวดีๆ ช่วยสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ..ให้การเที่ยวของคุณช่วยขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

กินหมดจาน – Finish your Plate

ภารกิจ : รับประทานอาหารให้หมดจาน เพื่อช่วยลดขยะจากเศษอาหารที่จะเกิดขึ้นในแต่ละมื