กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง จ.อำนาจเจริญ

กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง จ.อำนาจเจริญ
ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และรับซื้อข้าวอินทรีย์จากสมาชิก ช่วงแรกมีการแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้องและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจำหน่าย ช่วงหลังฤดูกาลทำนามีการปลูกพืชหลังนา เช่น แตงโม หอมแดง กระเทียม ถั่วเขียวในระบบอินทรีย์ เป็นต้น จำหน่ายในจังหวัดใกล้เคียง การแปรรูปข้าวได้พัฒนาออกมาหลายรูปบบในปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้าว 3 กษัตริย์ ข้าว 150 สายพันธุ์ ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 ข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดง ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดง ข้าวขัดขาว ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวกล้องงอกหอมนิล ซึ่งกลุ่มสามารถดำเนินการสีข้าวและแปรรูปข้าวให้ตามความต้องการสั่งซื้อของลูกค้า


ประเภท: เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์
จำนวนสมาชิก: มากกว่า 200 ราย
สถานะความเป็นอินทรีย์: รับรองมาตรฐาน IFOAM, EU, COR
ที่อยู่: 157 ม.5 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
ติดต่อ: TOCA 064-2954289
หมายเหตุ:

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

สวนฉันกับเธอ

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ สนุกกับการเรียนรู้ที่สร้างคุณค่าช่วยขยายเรื่องราวดีๆ ช่วยสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ..ให้การเที่ยวของคุณช่วยขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

บางกะเจ้าฟาร์ม

บางกะเจ้าฟาร์ม จ.สมุทรปราการ ดีต่อกายและใจจนต้องบอกต่อ บางกะเจ้าถือว่าเป็นปอดของ

Y.Farmily จ.ราชบุรี

Y.Farmily ห้องทดลองในสวนมะพร้าว เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพียงไม่ไกลก็ได้พบกับสวนมะ

พอดีฟาร์ม

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เที่ยวบ่อสวก แวะเที่ยวพอดีฟาร์ม

สนุกกับการเรียนรู้ที่สร้างคุณค่าช่วยขยายเรื่องราวดีๆ ช่วยสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ..ให้การเที่ยวของคุณช่วยขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์