กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง จ.อำนาจเจริญ

กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง จ.อำนาจเจริญ
ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และรับซื้อข้าวอินทรีย์จากสมาชิก ช่วงแรกมีการแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้องและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจำหน่าย ช่วงหลังฤดูกาลทำนามีการปลูกพืชหลังนา เช่น แตงโม หอมแดง กระเทียม ถั่วเขียวในระบบอินทรีย์ เป็นต้น จำหน่ายในจังหวัดใกล้เคียง การแปรรูปข้าวได้พัฒนาออกมาหลายรูปบบในปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้าว 3 กษัตริย์ ข้าว 150 สายพันธุ์ ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 ข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดง ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดง ข้าวขัดขาว ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวกล้องงอกหอมนิล ซึ่งกลุ่มสามารถดำเนินการสีข้าวและแปรรูปข้าวให้ตามความต้องการสั่งซื้อของลูกค้า


ประเภท: เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์
จำนวนสมาชิก: มากกว่า 200 ราย
สถานะความเป็นอินทรีย์: รับรองมาตรฐาน IFOAM, EU, COR
ที่อยู่: 157 ม.5 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
ติดต่อ: TOCA 064-2954289
หมายเหตุ:

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปฐม ทองหล่อ

Patom ออร์แกนิกคาเฟ่เปิดใหม่ใจกลางทองหล่อ กลาสเฮ้าส์แสนอบอุ่นที่รายล้อมด้วยพื้นท

บ้านสวนผักกูดทอง

บ้านสวนผักกูดทอง จ.ภูเก็ต “บ้านสวนผักกูดทอง” พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ของคุณกัมพล ก

Patom Organic Living x Acid Market

28-29 พฤศจิกายนนี้ มาเดินชมศิลปะ ช็อปปิ้งสินค้าทำมือ ชิมอาหารออร์แกนิค workshop