ภารกิจ : ร่วมสนับสนุนสินค้าอินทรีย์จากเกษตรกร หรืออุดหนุนเมนูอินทรีย์จากผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์ เชื่อมตรงจากเกษตรกรผ่าน TOCA Platform

กติกา
1. ซื้อสินค้าอินทรีย์ผ่าน TOCA Platform และรับ Earth Points
2. สนับสนุนสินค้าอินทรีย์จากโรงแรม ร้านอาหาร และฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ
3. Scan QR Code เพื่อรับ Earth Points

คุณสามารถร่วมภารกิจสนับสนุนสินค้า หรือเมนูอินทรีย์ได้ที่ซื้อสินค้าผ่าน
1. TOCA Platform
2. Grand Mercure Phuket Patong
3. สวนผักกูดทอง