ภารกิจ : รับประทานอาหารให้หมดจาน เพื่อช่วยลดขยะจากเศษอาหารที่จะเกิดขึ้นในแต่ละมื้อ จากนั้นรับ Earth Points ได้เลย

กติกา
1. รับประทานอาหารให้หมดจาน และแสดงหลักฐานแก่พนักงาน
2. Scan QR Code เพื่อรับ Earth Points

คุณสามารถร่วมภารกิจกินหมดจานได้ที่ :
1. สวนผักกูดทอง จังหวัดภูเก็ต
2. Grand Mercure Phuket Patong