Organic Tourism – DIY พึ่งพาตนเองกับเกษตรทฤษฎีใหม่

ในพื้นที่ 7 ไร่ของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ เป็นแปลงอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่เน้นความพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็แบ่งขาย ตลอด 10 ปี ค่อยๆ เรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดจากสิ่งที่เรียน เรียนรู้จากสิ่งที่ทำ ไม่บริโภคเกินตัว ความร่มรื่น เป็นสัดเป็นส่วนของฟาร์ม ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับนาข้าวที่หล่อเลี้ยงคนในฟาร์ม สนุกกับกับการเดินเก็บบัวหลวงที่ปลูกบนแปลงยกร่องให้เก็บง่าย ซึ่งที่กลางแปลงมีเกาะรูปหัวใจ รวมถึงได้เรียนรู้ความมุ่งมมั่นของเกษตรกร พร้อมบอกเรื่องเล่าในแปลงของเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ ผู้มาเยือนจะเห็นความพยายามใช้วัสดุธรรมชาติเหลือใช้ในแปลง มาสร้างประโยชน์ เป็นปัจจัยผลิต รวมถึงมาสร้างเป็นแปลงปลูก ซึ่งสำหรับคนที่ชอบเที่ยวชุมชน สัมผัสวิถีท้องถิ่นจริงๆ เมื่อมาที่นี่ จะได้เข้าถึงฟาร์มจริงแน่นอน นอกจากได้ลิ้มชิมรสเมนูอินทรีย์มื้อเที่ยงสดจากแปลงอีก ยังจะได้เห็นคุณค่าการพึ่งตนเอง การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ที่ทำให้มีรายได้สม่ำเสมอ และมีความสุขพร้อมแบ่งปันความรู้

รายละเอียดกิจกรรม 1 วัน

  • ฟังเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์
  • เดินแปลงชมสวน เรียนรู้วงจรฟาร์มจริง
  • ร่วมกิจกรรม Workshop เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูก การทำปุ๋ย และการแปรรูป

อัตราค่าบริการ   จองขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 1,000 บาท (รวมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถ ทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ เกษตรกรจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารให้แทน

ข้อแนะนำ

  • กรุณาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
  • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
  • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป

**จองกิจกรรมติดต่อได้ที่ คุณอรุณี พุทธรักษา เบอร์โทร081-665-1374 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน) **

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

วิถีขนมจีนเส้นสด

เรียนรู้วิถีการทำขนมจีนเส้นสด แบบฉบับชาวทับปุด จ.พังงา “กลุ่มปลูกข้าวทับปุ

กินหมดจาน – Finish your Plate

ภารกิจ : รับประทานอาหารให้หมดจาน เพื่อช่วยลดขยะจากเศษอาหารที่จะเกิดขึ้นในแต่ละมื

บ้านสวนผักกูดทอง

บ้านสวนผักกูดทอง จ.ภูเก็ต “บ้านสวนผักกูดทอง” พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ของคุณกัมพล ก