Organic Tourism – เยี่ยมฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี…บ้านสวนสานสุข

เปิดประสบการณ์ในฟาร์มจริง ไปดูให้รู้จริง ไก่ไข่อาหารจำเป็น มาจากไหน ปลอดภัยได้อย่างไร ซึ่งคุณศุภกร ชินบุตร หรือ จี๊บ  บ้านสวนสานสุข  เกษตรกรอินทรีย์คนรุ่นใหม่ ยินดีพาชมบรรยากาศฟาร์ม ซึ่งมีการปลูกข้าว ควบคู่ไปด้วย  เพื่อนำแกลบจากข้าวมาเป็นอาหารให้สัตว์ และมูลไก่ไปทำเป็นปุ๋ยหมักให้นาข้าวด้วย ที่บ้านสวนสานสุข จิ๊ปพร้อมพาทุกคนเที่ยวบนเส้นทางการเรียนรู้วิถีการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ที่มีการบริหารจัดการด้วยความรู้ ได้มาตรฐาน เน้นการพึ่งพาตนเอง  มีการเกื้อกูล แบ่งปัน ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  ทำให้ไก่มีพืชผักผลไม้อินทรีย์ ดีต่อสุขภาพกินอยู่เสมอ ขณะที่เพื่อนฟาร์ม ยังนำไข่ไปแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์อาหารจากไข่หลากหลาย กลับมาให้เจ้าของฟาร์ม และคนไทย ได้มีสุขภาพดี  และอารมณ์ดีเพราะทุกเช้าแม่ไก่กว่า 5000ตัว จะส่งเสียงประสาน พร้อมออกไข่มาให้ได้ชื่นใจ สุขใจทุกวัน

รายละเอียดกิจกรรม 1 วัน

  • Farm Walk เรียนรู้วิถีของฟาร์ม และกระบวนการเลี้ยงไข่ไก่โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • เรียนรู้ และฟังเรื่องราวการทำอาหารไก่อินทรีย์
  • Shopping สินค้าอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็น ราชบุรี

รับจำนวน 10  คน คนละ 1000 บาท ( จองขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ) 
ติดต่อโดยตรงได้ที่ นายศุภกร  ชินบุตร เบอร์โทร 086-9009440 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

Circular Urban Farm Fair No.1

เทศกาลหมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง ตอน ‘’ชอบจึงหมัก รักจึงปลูก’’ ขอเชิญรวมกิจกรรมแก้ปั

สวนฉันกับเธอ

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ สนุกกับการเรียนรู้ที่สร้างคุณค่าช่วยขยายเรื่องราวดีๆ ช่วยสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ..ให้การเที่ยวของคุณช่วยขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

ปฐม ทองหล่อ

Patom ออร์แกนิกคาเฟ่เปิดใหม่ใจกลางทองหล่อ กลาสเฮ้าส์แสนอบอุ่นที่รายล้อมด้วยพื้นท