Organic Tourism – กินอยู่วิถีอินทรีย์ #2

ในพื้นที่ 7 ไร่ของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแปลงอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่มีความเป็นธรรมชาติ ครบวงจร ทั้งปลูกข้าว เลี้ยงไก่ ทำนาบัว ปลูกผัก และแปรรูป ทำให้ผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สามารถเรียนรู้และเข้าถึงวิถีชีวิตอินทรีย์ ชีวิตพอเพียง อยู่บ้านดิน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็แบ่งขาย ซึ่งนอกจากมีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ ยังแบ่งปันพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงต้อนรับอาสาสมัครต่างชาติมาเรียนรู้ วีถีชีวิตการกินอยู่วิถีอินทรีย์ด้วย ในโปรแกรม “กินอยู่ วิถีอินทรีย์ #2” ผู้บริโภคจะได้เรียนรู้กระบวนการในแปลงครบวงจร รวมถึงเพลิดเพลินกับความเป็นธรรมชาติในแปลงยามเย็น และยามค่ำที่ระหว่างสัมผัสประสบการณ์ฟาร์มดินเนอร์ ก็จะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของแปลงอินทรีย์ ที่ 10 ปีหลังจากเปลี่ยนมาทำอินทรีย์ ธรรมชาติได้ตอบแทน หิ่งห้อยมาเยือน และบรรยากาศยามเช้าในแปลง สร้างความสุขใจและอิ่มเอมใจให้ผู้มาเยือน

รายละเอียดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน

  • ฟังเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์
  • เดินแปลงชมสวน เรียนรู้วงจรฟาร์มจริง
  • ร่วมกิจกรรม Workshop เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูก การทำปุ๋ย และการแปรรูป
  • Farm Dinner & ชมหิ่งห้อย
  • พักผ่อนนอนบ้านดิน หรือกางเต็นท์

อัตราค่าบริการ   จองขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 2,000 บาท (รวมอาหารว่าง และอาหาร 3 มื้อ พร้อมที่พักบ้านดินหรือเต็นท์)

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถ ทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ เกษตรกรจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารให้แทน

ข้อแนะนำ

  • กรุณาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
  • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
  • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป

**จองกิจกรรมติดต่อได้ที่ คุณอรุณี พุทธรักษา เบอร์โทร081-665-1374 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน) **

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

SEE FAH Group Co., Ltd

สีฟ้า กรุ๊ป (SEE FAH Group) ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่

ปล่อยใจ ณ ธารา

ปล่อยใจ ณ ธารา มะหาด-ไทธาราโฮมสเตย์ … พื้นที่เงียบสงบริมอ่างเก็บน้ำห้วยท่า

สวนผักสายรุ้ง

สวนผักสายรุ้ง สินค้าออร์แกนิก รักษ์โลก รักสุขภาพ ไม่ยากถ้าตั้งใจทำ ภาวะโลกร้อนได

บ้านสวนผักกูดทอง

บ้านสวนผักกูดทอง จ.ภูเก็ต “บ้านสวนผักกูดทอง” พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ของคุณกัมพล ก