ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องเด่น และข่าวที่น่าสนใจของเรา

TOCA x Sampran Model x Tiger Project @Uthai

TOCA ร่วมกับสามพรานโมเดล ขยายการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ยัง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ได้ลงพื้นที่ส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จากโครงการเสือ Tiger Project สู่แนวทางการส่งเสร

อ่านต่อ >

TOCA ออกบูธงานสังคมสุขใจ # 7

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรา TOCA ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธแนะนำ TOCA และเชิญชวนผู้บริโภคที่มีใจรักสุขภาพ อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ซื้อผลผลิตอินทรีย์ และมีผู้ที่สนใจร่วมสมัครสมาชิกเป็นชาว TOCA เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการส่

อ่านต่อ >

ประชุมร่างเกณฑ์อ้างอิงสินค้าอินทรีย์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย นำโดยคุณวิเชียร พงศธร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และประธานในการจัดประชุมร่างเกณฑ์อ้างอิงสินค้าอินทรีย์ที่สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ให้การยอมรับ ณ อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซึ่งได้รับความร่วมมื

อ่านต่อ >

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายสามพรานโมเดล

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ทางสมาคมฯ มีโอกาสได้ร่วมศึกษาดูงานในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ กับเครือข่ายสามพรานโมเดล ทำให้เห็นถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเกษตรได้ และโอกาสการเข้าร่วมใช้เครื่องมือ Thai Organic Plat

อ่านต่อ >

ร่วมออกแบบดิจิตอลแพลตฟอร์ม “Thai Organic Platform”

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดกระบวนการออกแบบสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย เพื่อสร้างสังคมอินทรีย์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์ม “Thai Organic Platform” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบอาหาร

อ่านต่อ >

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ Thai Organic Consumer Association – TOCA

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รวมตัวผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน มีเป้าหมายให้คนไทยมีชีวิตที่สมดุล ร่วมหารือการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนผ่านการพัฒนาห่วงโซ่สินค้าเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ >

TOCA x Sampran Model x Tiger Project @Uthai

TOCA ร่วมกับสามพรานโมเดล ขยายการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ยัง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ได้ลงพื้นที่ส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จากโครงการเสือ Tiger Project สู่แนวทางการส่งเสร

อ่านต่อ >

TOCA ออกบูธงานสังคมสุขใจ # 7

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรา TOCA ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธแนะนำ TOCA และเชิญชวนผู้บริโภคที่มีใจรักสุขภาพ อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ซื้อผลผลิตอินทรีย์ และมีผู้ที่สนใจร่วมสมัครสมาชิกเป็นชาว TOCA เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการส่

อ่านต่อ >

ประชุมร่างเกณฑ์อ้างอิงสินค้าอินทรีย์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย นำโดยคุณวิเชียร พงศธร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และประธานในการจัดประชุมร่างเกณฑ์อ้างอิงสินค้าอินทรีย์ที่สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ให้การยอมรับ ณ อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซึ่งได้รับความร่วมมื

อ่านต่อ >

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายสามพรานโมเดล

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ทางสมาคมฯ มีโอกาสได้ร่วมศึกษาดูงานในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ กับเครือข่ายสามพรานโมเดล ทำให้เห็นถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเกษตรได้ และโอกาสการเข้าร่วมใช้เครื่องมือ Thai Organic Plat

อ่านต่อ >

ร่วมออกแบบดิจิตอลแพลตฟอร์ม “Thai Organic Platform”

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดกระบวนการออกแบบสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย เพื่อสร้างสังคมอินทรีย์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์ม “Thai Organic Platform” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบอาหาร

อ่านต่อ >

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ Thai Organic Consumer Association – TOCA

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รวมตัวผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน มีเป้าหมายให้คนไทยมีชีวิตที่สมดุล ร่วมหารือการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนผ่านการพัฒนาห่วงโซ่สินค้าเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ >