เครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย จ.เชียงราย

PGS Organic Chiangrai เกิดจากความต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์สับปะรดนางแล สินค้าขึ้นชื่อของเชียงรายซึ่งกำลังจะหายไป ก่อให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรจากแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงรายที่ต้องการปลูกผัก ผลไม้ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอินทรีย์ (Organic) เพื่อร่วมขยายพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค และเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ดีกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย

สินค้าอินทรีย์เด่นของเครือข่าย : กาแฟ ชา ผลไม้เมืองเหนือ เช่น ลิ้นจี่ พืชผักท้องถิ่น เช่น รากชู เชียงดา


ประเภท: เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์
จำนวนสมาชิก: มากกว่า 300 ราย
สถานะความเป็นอินทรีย์: ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส ออแกนิค เชียงราย
ที่อยู่: อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดต่อ: TOCA 064-2954289
หมายเหตุ:

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ปฐม ทองหล่อ

Patom ออร์แกนิกคาเฟ่เปิดใหม่ใจกลางทองหล่อ กลาสเฮ้าส์แสนอบอุ่นที่รายล้อมด้วยพื้นท

สวนฉันกับเธอ

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ สนุกกับการเรียนรู้ที่สร้างคุณค่าช่วยขยายเรื่องราวดีๆ ช่วยสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ..ให้การเที่ยวของคุณช่วยขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

ปล่อยใจ ณ ธารา

ปล่อยใจ ณ ธารา มะหาด-ไทธาราโฮมสเตย์ … พื้นที่เงียบสงบริมอ่างเก็บน้ำห้วยท่า

Patom Organic Living x Acid Market

28-29 พฤศจิกายนนี้ มาเดินชมศิลปะ ช็อปปิ้งสินค้าทำมือ ชิมอาหารออร์แกนิค workshop