ห้องอาหารริมน้ำ

ห้องอาหารริมน้ำ อยู่ภายในอาคารโรงแรม เปิดให้บริการอาหารเช้า และอาหารตามสั่ง ด้วยวัตถุดิบอินทรีย์จากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล พร้อมบรรยากาศริมน้ำ ร่มรื่น เย็นสบาย


เปิดให้บริการ: 7.00 – 20.30 น.
ประเภท: ห้องอาหาร
ที่อยู่: 21 ม.2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 7311010110
ติดต่อ: 034-322588-93
เว็บไซต์: www.suansampran.com
หมายเหตุ: –


กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

พวกหนูทำได้

พวกหนูทำได้ ณ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ต.น้ำพุ อ.เมือ

พาเพลิน…เดินชิล

พาเพลิน…เดินชิล ณ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ต.น้

บ้านสวนผักกูดทอง

บ้านสวนผักกูดทอง จ.ภูเก็ต “บ้านสวนผักกูดทอง” พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ของคุณกัมพล ก