แบบฟอร์มสมัครสมาชิกผู้ประกอบการ

สำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นสมาชิกผู้ประกอบการ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลผู้ประสานงาน
รายนามผู้บริหาร (Optional)
1. กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการทั่วไป
2. ฝ่าย/แผนกจัดซื้อ