TOCA x LIFEiS และพันธมิตรร่วมขยายสังคมอินทรีย์ พร้อมเปิดตัวโฉมใหม่ TOCA Platform

ผ่านไปแล้วกับ กิจกรรมร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ Organic Society กับพันธมิตร “A smiling moment with Nop Ponchamni” เพื่อแนะนำให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการได้รู้จักกับสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอินทรีย์ พร้อมเปิดตัวโฉมใหม่ของ TOCA Platform เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 @Patom Organic Living

กิจกรรม และบรรยากาศภายในงานดำเนินไปแบบสบายๆ เริ่มต้นจากการแนะนำสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ผ่านการบอกเล่าของผู้ก่อตั้งสมาคมฯจากหลากหลายองค์กรในแวดวงอินทรีย์ถึงจุดเริ่มต้นของ TOCA ที่ต้องการขยายห่วงโซ่อินทรีย์ เชื่อมต้นน้ำ(เกษตรกร) กลางน้ำ(ผู้ประกอบการ ธรุกิจ) และปลายน้ำ(ผู้บริโภค เข้าด้วยกัน รวมถึงสร้างความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงในฝั่งของผู้บริโภค และผู้ประกอบการ โดยใช้ TOCA Platform เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน รวมถึงตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์จากเครือข่ายสามพรานโมเดลที่ขับเคลื่อนร่วมกับ TOCA มาร่วมบอกเล่าเรื่องราว และแชร์ประสบการณ์

มีบูธแสดงสินค้าอินทรีย์จากหลากหลายเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกับสามพรานโมเดล TOCA และพันธมิตร เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าสู่สังคมอินทรีย์ สร้างสีสันผ่านบทเพลงโดย คุณนภ พรชำนิ (LIFEiS) และ BOVINI

ฟังเรื่องราวประสบการณ์การบริโภคสินค้าอินทรีย์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์จาก คุณบอย โกสิยพงษ์ และคุณนภ พรชำนิ LIFEis ส่งต่อแรงบันดาลใจ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพ และเกษตรอินทรีย์แก่ผู้เข้าร่วม

จบลงด้วยกิจกรรมสุดท้าย กิจกรรม “เชื่อมผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เข้าสู่สังคมอินทรีย์ด้วย TOCA Platform” เพื่อซื้อ-ขายสินค้าอินทรีย์ตรงจากกลุ่มเกษตรกร และสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ ให้ผู้ประกอบการที่สนใจจับคู่ธุรกิจกับเครือข่ายเกษตรกร