TOCA & สามพรานโมเดล ชวนเที่ยวชมสวนกับกิจกรรม Organic Tourism @กลุ่มหัวใจอินทรีย์

TOCA และสามพรานโมเดลจับมือกันชักชวนผู้บริโภคมาดูให้รู้จริงถึงแหล่งที่มาของสินค้าอินทรีย์ ในกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ หรือ Organic Tourism ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พากลุ่มผู้บริโภค และผู้ประกอบการไปที่ฟาร์มเกษตรกร สัมผัสประสบการณ์จริงในแปลงอินทรีย์ ให้ได้เรียนรู้ เข้าใจ และลงมือทำจริงด้วยตนเอง

ปัจจุบันเรื่องเล่า และใบรับรองไม่อาจสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคได้แล้ว แต่การลงไปดูให้เห็น ไปสัมผัสด้วยตัวเองจะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในเกษตรกร และสินค้าอินทรีย์มากขึ้น TOCA และสามพรานโมเดลจึงถือโอกาสนี้พาผู้บริโภคไปท่องเที่ยวในฟาร์มจริง พบเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง กับแพคเกจ DIY พึ่งพาตนเองกับเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้บริโภค

พบคุณอรุณี ประธานกลุ่ม ฟังเรื่องราวความเป็นมา และการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมรับประทานน้ำอ้อย และกล้วยตากแสนอร่อยที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ก่อนลงเดินชมแปลงอินทรีย์ของจริง โดยมีคุณอรุณีเป็นผู้นำเดินชมพร้อมเล่าเรื่องราวบริบทภายในแปลง

หลังจากเรียนรู้ และทำความเข้าใจวิถีเกษตรอินทรีย์แล้ว ต่อด้วยกิจกรรม Workshop ที่ผู้เข้าร่วมจะได้ลงมือทำจริง ได้แก่ การเพาะต้นอ่อนผักบุ้งอินทรีย์ ที่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิค และลองปลูกด้วยตนเอง, การทำปุ๋ยหมัก และสมุนไพรไล่แมลง ให้ผู้เข้าร่วมได้เป็นส่วนหนึ่งในการสาธิต การทำน้ำหมัก สมุนไพรไล่แมลง และสูตรการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง

และที่ขาดไม่ได้คือ Workshop การทำเต้าหู้อินทรีย์ หนึ่งในสินค้าแนะนำของกลุ่มหัวใจอินทรีย์ ซึ่งคุณอรุณีก็ได้สอนวิธีการทำ และเทคนิคต่างๆแบบไม่มีกั๊ก พร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ลองลงมือทำเองอีกด้วย ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมมีการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้บอกเล่าความประทับใจ สิ่งที่ได้รับในหนึ่งวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการได้มาพื้นที่จริง สัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองทำให้ผู้บริโภคที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มองเห็นมุมใหม่ๆของเกษตรอินทรีย์ ตระหนักรู้ถึงการดูแลสุขภาพ และการรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น