TOCA ร่วมพัฒนาเกษตรกรสามพรานโมเดล

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา TOCA ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อม
และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล สำหรับการขายสินค้าอินทรีย์ออนไลน์ผ่าน TOCA Platform ที่จะกลับมาอีกครั้ง

กิจกรรมครั้งนี้ทีมสามพรานโมเดลได้จัดเตรียม Workshop ให้เกษตรกรแต่ละกลุ่มได้ลงมือทำจริง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจรูปแบบของการขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ที่มีความแตกต่างจากการขายสินค้าหน้าตลาดที่คุ้นชิน โดยเกษตรกรจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนการผลิตสินค้าอินทรีย์ ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และวางแผนการจัดการภายในกลุ่มของตนเองเพื่อให้รองรับการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึง TOCA Platform ให้ผู้บริโภคได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการกลับมาของแพลตฟอร์มในครั้งนี้