เปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่กับ “Organic Tourism in Phuket”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม และ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ร่วมกันจัดกิจกรรม Organic Tourism in Phuket ในโอกาสการเปิดเกาะ Phuket Sandbox ต้อนรับกลุ่มนักเรียนและกลุ่มสื่อจากตลาดอเมริกาที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ณ บ้านสวนผักกูดทอง

กิจกรรมทั้ง 2 วันที่จัดขึ้นในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ บ้านสวนผักกูดทอง อยู่ภายใต้หัวข้อของ BCG (Bio-Circular-Green) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของชาติ ที่หันมาสนับสนุนให้คนไทยหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยก็ได้นำ TOCA Platform มาใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอ และทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจ มองเห็นภาพของการขับเคลื่อนเรื่อง BCG ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านการให้ผู้เข้าร่วมได้สะสม Earth Point จากกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การรับประทานอาหารให้หมดจาน การแยกขยะ การเที่ยวฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีมูลค่าในตัวเอง

และในการจัดกิจกรรม TOCA ก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงแรม Grand Mercure Phuket Patong และร้าน Torry’s Ice cream ที่เข้ามาร่วมซื้อสินค้าอินทรีย์ผ่าน TOCA Platform ตรงจากเกษตรกรมาประกอบในมื้ออาหารให้ผู้เข้าร่วมได้รับประทาน เพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงระบบการทำงานร่วมกันของเกษตรกรอินทรีย์ และผู้ประกอบการ รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ของ TOCA Platform ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าอินทรีย์ที่พวกเขาเลือกเป็นอินทรีย์อย่างแท้จริง และจะช่วยให้พวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน BCG ในประเทศไทยได้จริง