เชื่อมตรงธุรกิจผู้ประกอบการ และเกษตรกรอินทรีย์ด้วย TOCA Platform

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นอกจากกิจกรรมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ และเปิดตัวโฉมใหม่ TOCA Platform แล้ว ยังมีกิจกรรม “เชื่อมผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เข้าสู่สังคมอินทรีย์ด้วย TOCA Platform” เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรอินทรีย์ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการใช้ TOCA Platform

สืบเนืองจากกิจกรรม “Business Matching” งานสังคมสุขใจครั้งที่ 7 ณ สวนสามพราน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่าน ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับเกษตรกรอินทรีย์ จับคู่ธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ และแนะนำให้รู้จัก TOCA Platform ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรสามารถสื่อสารทำธุรกิจ ร่วมวางแผนการผลิต และการจัดการเอกสารให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

หลังจบกิจกรรม TOCA ได้เริ่มต้นดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการพบเกษตรกรอินทรีย์ที่มีผลผลิตตรงกับความต้องการ coaching การใช้งานแพลตฟอร์ม ประสานงานเพื่อให้เกิดการซื้อขาย และจัดทำเอกสาร MOU ให้แก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกร จึงถือโอกาสใช้เวทีในครั้งนี้ สอบถามความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน TOCA Platform กับผู้ประกอบการ และเกษตรกรอินทรีย์

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งผู้ประกอบการรายเก่า และรายใหม่จากหลายองค์กรให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เสนอความเห็นถึงทิศทางการพัฒนา TOCA Platform จึงถือเป็นโอกาสดีของ TOCA ที่จะได้นำข้อมูล ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมมาใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น