ขึ้นเหนือเตรียม Organic Tourism#2

TOCA ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เตรียมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ณ สวนฉันกับเธอ อ.แม่จัน จ.เชียงราย หนึ่งในสวนเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย นำโดยคุณสุพจน์ หลี่จา และคุณสุนีพร หลี่จา หรือคุณชิโอะ จะพาให้หลงรักเสน่ห์ชาวกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกื้อกูลกันของสิ่งแวดล้อม การใช้อาหารเป็นยา และการเกษตรนำไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สร้างรายได้เพิ่มจากการแปรรูปสินค้า และเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังจัดตั้งสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเริ่มต้นจากการเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ และส่งเสริมองค์ความรู้อีกด้วย

ทางสวนฉันกับเธอปลูกพืชผสมผสานทั้งข้าวพันธุ์พื้นเมือง พืชผัก พืชหัว เช่น บุก มัน เผือก และโกโก้ เป็นต้น จากจุดเริ่มต้นไฟไหม้สวนกาแฟทำให้คุณสุพจน์และคุณสุนีพร หันมาทดลองปลูกโกโก้แทน ควบคู่กับการเรียนรู้ในการบำรุง ดูแล การเก็บเกี่ยว กระบวนการหมัก และเรียนรู้การแปรรูปโกโก้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีแนวคิดการใช้อุปกรณ์ครัวง่ายๆ แปรรูปก่อนเพื่อสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายย่อยสามารถทำเองได้

นอกจากนี้หากใครชื่นชอบบรรยากาศสามารถพักค้างคืนกับเจ้าของสวน หรือกางเต็นท์ได้ โดยมีกิจกรรมยามเย็นรอบกองไฟ ร้องเล่นเต้นรำ ตำข้าวปุก ชมหิ่งห้อยริมลำธาร

กิจกรรมที่น่าสนใจ
1. เรียนรู้เรื่องการเกื้อกูลอาศัยกับธรรมชาติ ภูมิปัญญาทางด้านอาหารพื้นถิ่น
2. วัฒนธรรมอาหารลีซู การกินอาหารเป็นยา
3. เรียนรู้การแปรรูปโกโก้จากต้น สู่ช็อกโกแลตในบาร์ ทดลองทำด้วยตนเอง

แปลงปลูกพืชหัว กับทิวทัศน์การทำเกษตรรอบข้าง

ศาลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางชันขึ้นเขาดูการจัดการสวนโกโก้ และการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติ

สวนฉันกับเธอคาเฟ่ สะพานไม้ไผ่จากแรงใจชาวบ้านในชุมชน