การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ชวนผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบปะผู้ประกอบการโรงแรม และร้านอาหารเพื่อพูดคุย และเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจมาร่วมกันขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในจังหวัดภูเก็ต

โดยมีการเดินทางไปพบตัวแทนจากผู้ประกอบการในภูเก็ตจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ Grand Mercure Phuket Patong, Torry’s Ice Cream, Trisara และ Sri panwa ซึ่งในการร่วมพูดคุยเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ร่วมกันกับผู้ประกอบการทั้ง 4 แห่ง ก็ได้รับผลตอบรับที่ดี รวมถึงได้เริ่มมีการสั่งซื้อวัตถุดิบอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรผ่าน TOCA Platform ที่ทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลผลิตอินทรีย์ได้ผ่าน QR Code ที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลการบันทึกฟาร์มของเกษตรกร ถือเป็นผลตอบรับในทางบวกที่ทางสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยมองว่าจะช่วยนำไปสู่ความร่วมมือที่เข้มแข็ง และสามารถพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดภูเก็ตต่อไปได้ในอนาคต

และที่สำคัญในการลงพื้นที่ขับเคลื่อนในครั้งนี้ทางสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงแนวทางการพัฒนา และสร้างวิถีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในภูเก็ตให้ดียิ่งขึ้นไป