ขึ้นเหนือไปหาชุมชนแม่ทาออร์แกนิค Maetha Organic

ตำบลแห่งคนหลายรุ่น ที่มีใจร่วมพัฒนาชุมชนอย่างกลมเกลียวทำไมต้องไปถึงแม่ทา ก็เพราะว่าชุมชนนี้เค้ารักษาวิถีชุมชน คนอยู่กับป่า ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์เป็นชุมชนที่รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้รถซาเล้งในชุมชนเป็นพาหนะเดินทางหลักแทนการใช้รถยนต์เพื่อลด Carbon footprint

มีกิจกรรมเดินป่าแบบง่ายไป-กลับ 4 กิโลเมตร ระหว่างทางได้ทั้งความรู้ ความสนุกเพลิดเพลินและได้ลงมือทำอาหารทานกันเองในบรรยากาศเสียงนกและเสียงธรรมชาติอีกทั้งยังมีกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ช่วยปลูกพืช ข่วยทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน และได้กินอาหารอินทรีย์จากผลผลิตในชุมชน>> สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเที่ยวฟาร์ม <<
7.30 พบกันที่จุดนัดพบในตัวเมืองเชียงใหม่
9.00 ทำความรู้จักชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนชิมกาแฟออร์แกนิกที่เสิร์ฟคู่ขนมปังโฮมเมด ณ ร้านแม่ทาออร์แกนิก 🍞
9.30 เรียนรู้เรื่อง “ไก่ไข่อินทรีย์” พร้อมเก็บไข่ไก่ไปทำอาหารกันในป่า 🥚🐓
10.00 ตะลุยป่าตามรอย “วิถีชีวิตคนกับป่า” 🌳สนุกกับการทำอาหารจากกระบอกไม้ไผ่และไข่ป่ามจากไข่ไก่อินทรีย์ พร้อมชิมอาหารจากฝีมือของกลุ่มนักท่องเที่ยวกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศของป่าสีเขียวและเสียงนก เสียงธรรมชาติ
12.30 เปิดประสบการณ์อาหารท้องถิ่นโดย “เชฟชุมชน” จากวัตถุดิบออร์แกนิกของชุมชนแม่ทา ในเมนูที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
14.00 ผ่อนคลายด้วยการ “แช่เท้าด้วยสมุนไพร”
15.00 เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่🌼 ค่ากิจกรรมส่วนหนึ่ง จะนำไปเป็นกองทุนพัฒนาป่าสำหรับปลูกป่าตามช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือการทำแนวกันไฟ

วันรุ่งขึ้นสามารถแวะมาดื่มกาแฟที่ Maetha Organic Cafe ได้
☕กาแฟคอนเซ็ปต์ “ดื่มกาแฟที่แม่ทา..รักษาป่าที่แม่วาง”🌱ตลอดระยะเวลายาวนานเกิน 5 ปี ทางร้านได้ใช้เมล็ดกาแฟอินทรีย์ จากพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 1,200 เมตร ขึ้นไป เมล็ดกาแฟมาจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเลพอทอ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่เป็นการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่า ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องสายพันธุ์ การปลูก การเก็บ การคั่ว จนมาเป็นกาแฟคั่วที่ได้รับการยอมรับจากหลากหลายผู้บริโภคฟังอย่างนี้แล้วหากมีโอกาสแอดมินคงได้ไปอุดหนุนสักครั้ง

หมายเหตุ 1. กำหนดการและกิจกรรมอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. การแต่งกายที่ทะมัดทะแมง เสื้อแขนยาว หมวกกันแดด

📍ที่ตั้ง: ชุมชนแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
📲https://www.facebook.com/MaethaOrganic
ติดต่อสอบถามได้ที่: 096-6970079