สวนผักดอยโอเค ฟาร์มสเตย์

🚗ได้เวลาหาที่เที่ยวใหม่ ขึ้นยอดดอยไปเรียนรู้วิถีเกษตรที่ ผักดอยโอเค ฟาร์มสเตย์ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สวนเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรที่โอบล้อมไว้ด้วยป่าสนสามใบ “ทำเกษตรแล้วมีตลาด นั่นคือธุรกิจ” จุดเริ่มต้นสู่การทำเกษตรอินทรีย์โดยคุณธีรพงศ์ ทาหล้า เจ้าของสวน “ผักดอย OK” และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บอกเล่าถึงเส้นทางจากการทำเกษตรปลอดภัย ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกเกษตรกรในกลุ่ม และผลักดันช่องทางการตลาด สร้างแรงจูงใจในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผักกะดอย ให้เข้าสู่วิถีอินทรีย์เช่นกัน พร้อมทั้งร่วมกับสมาชิกในชุมชนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้เข้าถึงและเข้าใจวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยร่วมกับ TOCA


>> ไฮไลท์<<
🌱ปลูกผักอินทรีย์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหาร วัฒนธรรมสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเที่ยวฟาร์ม
☀️ กิจกรรม: 1 Day Trip
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ เก็บเกี่ยวผลผลิตภายในแปลงเพื่อนำมาประกอบอาหารเป็นสลัดโรล ร่วมกับอาหารกลางวันที่ฟาร์มเตรียมไว้ให้ แล้วฝึกปฏิบัติภายในแปลงโดยการเก็บมูลไส้เดือน🪱 เก็บแหนแดงเพื่อนำมาเตรียมแปลงปลูกผัก และปลูกผัก🥬 ทดแทนผักที่ตัดไป ก่อนจะปลูกกระบองเพชร🌵และตกแต่งตามความต้องการ พร้อมนำกลับเป็นที่ระลึก

🌙กิจกรรม: 2 วัน 1 คืน
เยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบของชุมชน พร้อมพูดคุยหลักการของการทำเกษตรอินทรีย์ ที่เลือกได้ว่าจะเป็นการทำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน หรือการทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อธุรกิจ เรียนรู้การเพาะเมล็ด การเตรียมดินเพาะเมล็ด และการดูแลรักษาต้นกล้า เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน🪱 เลี้ยงแหนแดง และการดูแลรักษาผัก ฝึกปฏิบัติเตรียมแปลงผัก และลงมือปลูกผัก 🥬 พร้อมทั้งได้เก็บผักจากแปลงมาประกอบอาหารกลางวัน นั่งรถชมวิถีชุมชน เก็บเป็นความทรงจำก่อนเดินทางกลับ

หมายเหตุ 1. กำหนดการและกิจกรรมอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. การแต่งกายที่ทะมัดทะแมง เสื้อแขนยาว หมวกกันแดด

📍ที่ตั้ง 44 หมู่1 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่, Amphoe Hot, Thailand, 50240
👉https://www.facebook.com/paakdoiOK

❗กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสถานที่อีกครั้งก่อนการเดินทาง
ข้อมูลการจอง: ติดต่อสอบถามล่วงหน้า 7 วัน เบอร์ 085-0297573