สวนฉันกับเธอ

✈️มาเชียงราย…ชวนเที่ยวสวนฉันกับเธอ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 🥬เป็นหนึ่งในสวนเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย นำโดยคุณสุพจน์ หลี่จา และคุณสุนีพร หลี่จา หากได้ไปท่องเที่ยวชมฟาร์มที่นี่จะพาให้หลงรักเสน่ห์ชาวกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกื้อกูลกันของสิ่งแวดล้อม การใช้อาหารเป็นยา และการเกษตรนำไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ รวมไปถึงการเป็นตัวอย่างการสร้างรายได้เพิ่มจากการแปรรูปสินค้า และการเรียนรู้ให้กับชุมชน .นอกจากนี้ยังจัดตั้งสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเริ่มต้นจากการเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ และส่งเสริมองค์ความรู้อีกด้วย


>> ไฮไลท์<<
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบช็อกโกแลต🍫 จะได้ทำความรู้จักที่มาจากผลโกโก้ สนุกกับการเรียนรู้กระบวนการทำง่ายๆ และเมนููอาหารลีซู


สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเที่ยวฟาร์ม

🌱09.00 น. ชวนรู้จักเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “พีจีเอส ออแกนิค เชียงราย”
– ทำความรู้จักสวนฉันกับเธอ การจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม
– การทำเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย
🌱09.30 – 10.30 น. เยี่ยมชมสวนและเรียนรู้การทำอินทรีย์ และทำกิจกรรม Workshop ตามฤดูกาล อาทิ ปลูกพืชหัว ปลูกข้าวพื้นเมือง เก็บเก๊กฮวย เก็บโกโก้ เป็นต้น
🍫10.30 – 11.30 น. กิจกรรม Workshop การทำช็อกโกแลต และทำอาหารพื้นเมืองของกลุ่มชาติพ้นธุ์ลีซู
🍴11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
🌱12.30 – 13.00 น. จบกิจกรรม

📍ที่ตั้ง บ้านปางสา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
https://www.facebook.com/changapter2465
❗กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสถานที่อีกครั้งก่อนการเดินทาง
ข้อมูลการจอง: ติดต่อสอบถามล่วงหน้า 7 วัน เบอร์ 081-9524173