มหัศจรรย์ชุมชนทับปุด

จากแนวคิด “อนุรักษ์วิถีอัตลักษณ์ วัฒนธรรมดั้งเดิม” นำโดยคุณโรจนินทร์ ม่วงเพชร ร่วมกับสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวทับปุดปรับเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส ในชื่อ “กลุ่มปลูกข้าวทับปุด พีจีเอส”

กลุ่มปลูกข้าวทับปุด พีจีเอส เปิดศูนย์เรียนรู้ ณ โรงสีปู่เจ้า อนุรักษ์และส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สนใจ ซึ่งแบ่งพื้นที่ทำนาปลูกข้าวแบบนาลุ่ม และนาปี โดยมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพังงา ได้แก่ ข้าวไร่ดอกข่า มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ วิตามิน E โอเมก้า 9 เมล็ดสีขาวน้ำตาลแดงอมม่วง สีแดงหรือสีแดงแกมขาว นอกจากการสีข้าวจำหน่ายแล้ว กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้ต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ข้าวไร่ดอกข่า และกำลังพัฒนาการทำเส้นขนมจีนแห้งสำเร็จรูปร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการพัฒนาทำภาชนะย่อยสลายได้จากแกลบ เป็นต้น

เชิญชวนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เรียนรู้วิถีการทำเกษตรอินทรีย์ ได้เห็นคุณค่าของข้าว การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์โดยได้ร่วมกับ TOCA ใช้เครื่องมือ TOCA Platform บันทึกกิจกรรมการเพาะปลูกพร้อมข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ ให้ลูกค้า ผู้ประกอบการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร นำไปใช้สื่อสาร ทั้งนี้ผู้บริโภคได้รับ Earth Points จากการร่วมกิจกรรม หรือซื้อสินค้าอินทรีย์อีกด้วย


>> มหัศจรรย์ชุมชนทับปุด <<
แหล่งปลูกข้าวไร่ดอกข่าเพื่อสุขภาพ และข้าวอินทรีย์ 3 นา ที่เดียวในประเทศไทย
– เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น
– การทำนาข้าวอินทรีย์ของเครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวทับปุด เช่น ปลูก เก็บเกี่ยว (ตามฤดูกาล)
– เรียนรู้การทำขนมจีนเส้นสด
– การทำข้าวหลาม


ราคา: 999 บาท/ท่าน
เวลากิจกรรม: เวลา 9.30 – 13.00 น.
จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 20-25 ท่าน/รอบ
ที่อยู่: ณ โรงสีปู่เจ้า เครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา https://goo.gl/maps/HBHdBAnG6JKccUnE8
กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 3 วัน
ข้อมูลการจอง: คุณโรจนินทร์ 094-1596456