พาเพลิน…เดินชิล ณ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์

ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี พื้นที่ 15 ไร่ ปลูกพืชผักอินทรีย์ให้ได้ผู้มาเยือนได้ลิ้มลอง แบ่งการใช้พื้นที่ออกเป็น
👉 5 ไร่ ปลูกป่าทดแทนคุณแผ่นดิน สร้างสรรอากาศดี คืนสู่ถิ่นธรรมชาติ
👉 4 ไร่ ปลูกไม้ผลผสมผสาน ให้ลูกหลานได้พออยู่ พอกิน
👉 4 ไร่ 3 งาน ปลูกพืชผัก ไว้เป็นรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ขัดสน
👉 2 งาน ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ได้พักพิงชน อิงแอบใจ
👉 3 งาน มีแหล่งน้ำท่าให้ สร้างความอุดมสุข แลสมบูรณ์

สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการปลูก ได้สัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรตัวจริง

>> กิจกรรม พาเพลิน…เดินชิล <<
ผักอินทรีย์ คืออะไร

สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของการปลูก ได้สัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรตัวจริง

>> กิจกรรม พาเพลิน…เดินชิล <<
– ผักอินทรีย์ คืออะไร
– เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ฉบับลงมือทำ
– อาหารของผักคืออะไร
– พาตัดผัก ทำอาหารอินทรีย์

ราคา 450 บาท/ท่าน ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร


เวลากิจกรรม: 9.00 – 12.00 น.
จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10-30 ท่าน/รอบ
ที่อยู่: 93 ม.4 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี https://goo.gl/maps/8oyaPGQ5HEfpYA9W6
กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 7 วัน
เบอร์ติดต่อ:  คุณภีรดา ศรีสาหร่าย 062-4984293

หมายเหตุ: กรุณาสอบถามและนัดหมายก่อนเข้าฟาร์มเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด​ เราจะจัดคิวเพื่อให้ลูกค้า​ได้เข้าชมฟาร์ม