พอดีฟาร์ม ออร์แกนิค จ.น่าน

ด้วยใจรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดเป็น “พอดีฟาร์ม” หนึ่งในสมาชิกสวนเกษตรอินทรีย์เครือข่ายพีจีเอส ไร้ควัน จังหวัดน่าน โดยคุณนันทา สายชมภู กลับบ้านเกิดเพื่อทำเกษตรอินทรีย์ฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ฟาร์มตั้งอยู่ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่นี่เป็นชุมชนที่ช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดี


>> ไฮไลท์<<
🌱ผลผลิตเด่นสร้างชื่อคือ ไผ่บงหวานพันธุ์ “เพชรน้ำผึ้ง” เป็นหน่อไม้ที่รับประทานสดได้และนำไปทำเมนูต่างๆได้มากมาย เหมาะมากกับการไปท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเกษตรพอดีฟาร์มสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเที่ยวฟาร์ม
🌱09.30 น. ทำความรู้จัก “พอดีฟาร์ม” สมาชิกเครือข่ายพีจีเอส ไร้ควัน … ทำอย่างไรจึงเรียก พีจีเอสไร้ควัน กับแนวคิดการจัดการพื้นที่ตามแนวทางอินทรีย์ผสมผสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น
🌱10.00 น. เยี่ยมชมสวนและเรียนรู้การทำอินทรีย์ของพอดีฟาร์ม อาทิ เรียนรู้จักไผ่เพชรน้ำผึ้ง การเจริญเติบโต ขยายพันธุ์ และเก็บผลผลิต เช่น ขุดหน่อไม้ เก็บผักหวาน เสาวรส ไข่ (ตามฤดูกาล) เป็นต้น กิจกรรม workshop การทำอาหารจากวัตถุดิบอินทรีย์ร่วมกับเชฟชุมชน เช่น ส้มตำหน่อไม้ หน่อไม้ย่างทาซอสมะแกว่น เป็นต้น
🍴11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
🌱12.30 น. สรุปกิจกรรม และเดินทางกลับ

🚲 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่
1. พิพิธภัณฑ์บ่อสวกเตาเผาโบราณ
2. โรงทอผ้าบ้านชาวหลวง

หมายเหตุ 1. กำหนดการและกิจกรรมอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. การแต่งกายที่ทะมัดทะแมง เสื้อแขนยาว หมวกกันแดด

📍ที่ตั้ง ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน ประเทศไทย 55000
📲https://www.facebook.com/profile.php?id=100083385604851

❗กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสถานที่อีกครั้งก่อนการเดินทาง
ข้อมูลการจอง: ติดต่อสอบถามล่วงหน้า 7 วัน เบอร์ 083-0909338