เข้าใจเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ ณ ฟาร์มฝันแม่ จ.ราชบุรี

ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์” ตั้งอยู่ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
พลิกฟื้นพื้นที่ 15 ไร่ สู่แปลงปลูกพืชผักอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตร และการแบ่งใช้พื้นที่อย่างเกื้อกูลกัน เป็นคอร์สการเรียนรู้สำหรับผู้ที่เริ่มทำเกษตรอินทรีย์แบบมืออาชีพ เข้าใจ…เรียนรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ อาทิ

>> การเรียนรู้ <<
• ผัก ผลไม้อินทรีย์ คืออะไร
• ปรับพื้นฐานทำความเข้าใจพืช
• วางแผนออกแบบฟาร์ม
• เรียนวิเคราะห์การปลูก
• วางแผนกลยุทธ์การขาย
• หัวใจการก้าวไปสู่มาตรฐาน
• เรียนรู้ภาคปฏิบัติการทำเกษตรอินทรีย์แบบฉบับมืออาชีพ


ราคา: 2,000 บาท/ท่าน (รวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ)
เวลากิจกรรม: กรุณาจองล่วงหน้า 7 วัน คอร์สการเรียนรู้เป็นเวลา 2 วัน
จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 ท่าน/รอบ
ที่อยู่: 93 ม.4 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี https://goo.gl/maps/8oyaPGQ5HEfpYA9W6
กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า: คุณภีรดา ศรีสาหร่าย 062-4984293