เรียนรู้การทำเกษตรตามวิถีอินทรีย์

ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องที่ง่าย เรียนรู้พื้นฐาน ลงมือทำได้ด้วยตนเอง ทำในพื้นที่ของตัวเอง อยากทำฟาร์มอินทรีย์ อยากช่วยชุมชน อยากทำศูนย์เรียนรู้ 

>> เรียนรู้ <<
• เข้าใจสภาพแวดล้อมในแปลง
• การออกแบบการใช้พื้นที่ในแปลง
• พื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์
• ทำความรู้จักระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส/ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นๆ
• ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรอินทรีย์


ราคา: 1,500 บาท/ท่าน
เวลากิจกรรม: วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.
จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 – 20 ท่าน
ที่อยู่: ณ Sampran Model Academy อ.สามพราน จ.นครปฐม
กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 7 วัน
ข้อมูลการจอง: TOCA 064-2954289/ info.toca20@gmail.com

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม