บันทึกฟาร์ม…สำคัญไฉน

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA เชิญชวนเกษตรกรอินทรีย์บันทึกกิจกรรมฟาร์มสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ตั้งแต่การปลูก การดูแล เก็บเกี่ยว เตรียมตัวให้พร้อมเชื่อมการขายสินค้า ผ่าน TOCA Platform ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการบริโภคอาหารที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมอินทรีย์ด้วยกัน

>> Coaching<<
• เข้าใจความสำคัญของการบันทึกฟาร์ม
• แนะนำ TOCA Platform
• สอนการใช้งานแต่ละ Feature
• coaching รูปแบบออนไลน์
• ทิศทางส่งเสริมทางการตลาด


ราคา: ฟรี!! อบรมระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
เวลากิจกรรม: วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
จำนวนขั้นต่ำ: –
กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อลงทะเบียนสร้าง account ในการอบรม
ข้อมูลการจอง: TOCA 064-2954289 / info.toca20@gmail.com

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม