ร่วมสนับสนุนซื้อสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกร

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA เชิญชวนผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ที่สนใจเชื่อมการซื้อสินค้าอินทรีย์จากเกษตรกรอินทรีย์ ผ่าน TOCA Platform ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการบริโภคอาหารที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมอินทรีย์ด้วยกัน

>> Coaching<<
• เข้าใจความเป็นมาของการเชื่อมซื้อสินค้า
• แนะนำ TOCA Platform
• สอนการใช้งานแต่ละ Feature
• coaching รูปแบบออนไลน์
• ทิศทางส่งเสริมทางการตลาด


ราคา: ฟรี!! อบรมระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
เวลากิจกรรม: วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 – 20 ท่าน
กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อลงทะเบียนสร้าง account ในการอบรม
ข้อมูลการจอง: TOCA 064-2954289 / info.toca20@gmail.com

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม