ปฐม ออแกนิค คาเฟ่

โดยแบรนด์ ปฐม เป็นแบรนด์น้องใหม่ของสวนสามพราน ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล หรือโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม เชื่อมโยงคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสร้างระบบอาหารยั่งยืน โดยทีมงานปฐม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสามพรานโมเดล เพื่อเรียนรู้วงจรอินทรีย์ วิถีชีวิต ระบบนิเวศ ฤดูกาลกับพืชผัก ปัญหาที่เกษตรกรพบ นำไปสู่การร่วมทำงานกับเกษตรกรอินทรีย์ตรง ภายใต้แบรนด์ปฐม

ปัจจุบันมีร้าน Patom Organic Living ในซอยทองหล่อ 23 ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม ปฐมออร์แกนิกวิลเลจ ปฐมสปา ปฐมออร์แกนิกคาเฟ่ ในสวนสามพราน จะมีการออกแบบร้านให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัสกับไลฟ์สไตล์โปรดักส์ ที่แปรรูปมาจากวัตถุดิบออร์แกนิก ที่ผลิตโดยเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดล ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สมุนไพร ขนม อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสร้างวัฒนธรรมไม่สร้างขยะ ตลอดการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ปฐม มีการเชื่อมโยงเกษตรกรอินทรีย์ ต่อยอด สู่การร่วมรับรู้ปัญหา วางแผนการผลิต และการพัฒนาผลิตภันฑ์ใหม่ๆ จากพืชผักอินทรีย์


เปิดให้บริการ: 7.00 – 20.30 น.
ประเภท: ห้องอาหาร
ที่อยู่: 21 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ติดต่อ: 034-322588 ถึง 93 extension #4
เว็บไซต์: www.suansampran.com
หมายเหตุ:


กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

สวนฉันกับเธอ

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ สนุกกับการเรียนรู้ที่สร้างคุณค่าช่วยขยายเรื่องราวดีๆ ช่วยสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ..ให้การเที่ยวของคุณช่วยขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

พอดีฟาร์ม

ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เที่ยวบ่อสวก แวะเที่ยวพอดีฟาร์ม

สนุกกับการเรียนรู้ที่สร้างคุณค่าช่วยขยายเรื่องราวดีๆ ช่วยสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ..ให้การเที่ยวของคุณช่วยขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

บ้านสวนผักกูดทอง

บ้านสวนผักกูดทอง จ.ภูเก็ต “บ้านสวนผักกูดทอง” พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ของคุณกัมพล ก