คนก็สุข..โลกก็สุข ด้วยวิถีอินทรีย์

คนก็สุข…โลกก็สุข ณ “ไร่ปันสุข” ด้วยวิถีอินทรีย์ ตั้งอยู่ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จากผู้ประกอบการโรงแรมที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ชักชวนพนักงานโรงแรมให้มีส่วนร่วมทั้งที่ฟาร์มและโดยการนำแปลงเกษตรของครอบครัวเข้าร่วมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปันสุข

ปัจจุบันผลผลิตจากไร่ปันสุข ส่งขายให้กับปกาสัย รีสอร์ท และ Red Ginger Chic Resort และ ขยายสู่ช่องทางต่างๆ เช่น Mother Marché Supermarket Krabi และเพจ ไร่ปันสุข กระบี่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าอินทรีย์ได้หลากหลายขึ้น 

นอกจากนั้นไร่ปันสุขยังพร้อมเปิดพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ร่วมเรียนรู้วิถีการทำเกษตรอินทรีย์และมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์โดยได้ร่วมกับ TOCA ใช้เครื่องมือ TOCA Platform บันทึกกิจกรรมการเพาะปลูกพร้อมข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ ให้ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร นำไปใช้สื่อสาร ทั้งนี้ยังได้รับ Earth Points จากการซื้อวัตถุดิบ และผู้บริโภคได้รับ Earth Points จากการร่วมกิจกรรม หรือซื้อสินค้าอินทรีย์จากโรงแรมหรือไร่ปันสุข


>> คนก็สุข…โลกก็สุข ณ ไร่ปันสุข <<
– เรียนรู้ลงมือทำกิจกรรมวิถีอินทรีย์
– เก็บ/ปลูกผักอินทรีย์
– พายคายัคศึกษาธรรมชาติ ณ คลองหรูด แหล่งต้นน้ำคลองน้ำใส
– เรียนรู้การจัดการเศษอาหารเหลือใช้
– รับประทานอาหารจากวัตถุดิบอินทรีย์
– เลือกซื้อผลผลิตจากไร่


ราคา: 650 บาท/ท่าน
เวลากิจกรรม: เปิดทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 9.30 – 13.00 น.
จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 2 ท่าน/รอบ
ที่อยู่: ณ ไร่ปันสุข อ.เมือง จังหวัดกระบี่ https://goo.gl/maps/H6iCTguz6Xz8uLKG7
กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 2 วัน
ข้อมูลการติดต่อ : line @raipansook